ไม้เท้าฤๅษี

ไม้เท้าฤๅษี หวายปม  Dendrobium pendulum Roxb.

ภาพจากสมาชิกน้า "สะแล่ง"

ภาพจากสมาชิกน้า "สะแล่ง"ภาพจากสมาชิกน้า "สะแล่ง"