เอื้องสายม่วง

เอื้องสายม่วง   Dendrobium  lituiflorum Lindl.  

ลักษณะ    เป็นกล้วยไม้อิงอาศัย   ลำลูกกล้วยคล้ายแท่งดินสอกลมห้อยลง  ยาวประมาณ  50