ม่อนไข่

เอื้องม่อนไข่   ม่อนไข่ใบหม่น    Dendrobium  thyrsiflorum Rchb.  F.   

ลักษณะ    เป็นกล้วยไม้อิงอาศัย   ลำลูกกล้วยมีผิวเป็นร่องตื้นๆ  สูงประมาณ  30 ม่อนไข่พม่าม่อนไข่พม่า ม่อนไข่