เอื้องคำ

เอื้องคำ   Dendrobium chrysotoxum Lindi.

ลักษณะ    เป็นกล้วยไม้อิงอาศัย   ลำลูกกล้วยกลมมีร่องเป็นสันรอบๆ สีเหลืองหรือเขียว   สูงประมาณ  20