เอื้องคำกิ่ว

เอื้องคำกิ่ว (เวียดนาม)     Dendrobium haniffll  Ridl.

ลักษณะ    เป็นกล้วยไม้อิงอาศัย   ลำลูกกล้วยสูงประมาณ  20 - 60  เซนติเมตร  โคนเรียวคอด  แตกหน่อเจริญเติบโตทางด้านข้าง   ใบออกเรียงสลับตามข้อต้น   ออกดอกตามข้อใกล้ปลายยอด  2 - 3 ดอก  กลีบดอกเป็นขาวอมม่วง  กลางกลีบมีสีแดงเลือดหมู  ดอกกว้าง  6 - 7 เซนติเมตร  ออกดอกช่วงเดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปี  

การปลูก  นิยมปลูกลงในกระถางกล้วยไม้    ใช้วัสดุปลูก กาบมะพร้าวแห้งหรือรากของกระเช้าสีดา  ถ่านไม้  หรือมัดเกาะติดแก่นไม้    บำรุงปุ๋ยกล้วยไม้ฉีดพ่นอาทิตย์ละครั้ง 

การเลี้ยง  ควรให้อยู่ในที่โล่งลมพัดผ่านได้ดี  ใช้ซาแลนพรางแสงประมาณ 40-50 %