เหลืองจันทบูร

เหลืองจันทบูร  เหลืองจันทบูรณ์ หวายจันทบูรณ์   Dendrobium fridericksianum Rchb. F.

ลักษณะ    เป็นกล้วยไม้อิงอาศัย  ลำต้นจำนวนมากเป็นกอขนาดใหญ่   ลำลูกกล้วยห้อยยาวลงมาเกือบ 1 เมตร    ใบเป็นใบเดี่ยวออกเรียงสลับตามข้อต้น  เวลาออกดอกจะทิ้งใบ   ออกดอกเป็นช่อตามข้อใกล้ใบยอด  แต่ละช่อประกอบด้วยดอย่อยจำนวนมาก   ดอกกว้าง  2.5