เอื้องครั่งสายสั้น
เอื้องครั่ง  ครั่งสายสั้น  Dendrobium parishll  Rchb. F.

ลักษณะ    เป็นกล้วยไม้อิงอาศัย   ลำลูกกล้วยคล้ายแท่งดินสอกลมห้อยลง  ยาวประมาณ  30