เอื้องคำผักปราบ

เอื้องคำผักปราบ  Dendrobium ochreatum

ภาพ สมาชิก น้า "JJ"