เอื้องแบนปากตัด
เอื้องแบนปากตัด  Dendrobium ypsilon