เอื้องสายหลวง

เอื้องสายหลวง    Dendrobium anosmum Lindl.

ลักษณะ    เป็นกล้วยไม้อิงอาศัย   ลำลูกกล้วยคล้ายแท่งดินสอกลมห้อยลง  ยาวประมาณ  80