เอื้องนางนวล

เอื้องนางนวล เอื้องสายทะเลบัน  Dendrobium crocatum Hook. f.