เอื้องสายน้ำผึ้ง

เอื้องสายน้ำผึ้ง  เอื้องน้ำผึ้ง เอื้องสายประสาท   Dendrobium primulinum Lindl.  

ลักษณะ   เป็นกล้วยไม้อิงอาศัย   ลำลูกกล้วยคล้ายแท่งดินสอกลมห้อยลง  ยาวประมาณ  10