เอื้องม่อนไข่เหลี่ยม

ม่อนไข่เหลี่ยม Dendrobium densiflorum Lindl.

ลักษณะ    เป็นกล้วยไม้อิงอาศัย   ลำลูกกล้วยมีผิวเป็นร่องตื้นๆ  สูงประมาณ  30