เอื้องผาเวียง
เอื้องผาเวียง    Dendrobium  albosanguineum  Lindl.

 ลักษณะ    เป็นกล้วยไม้อิงอาศัย  ลำลูกกล้วยหรือลำต้นทรงกระบอก กว้าง 1.5 เซนติเมตร   โคนเรียวคอด    แตกหน่อเจริญเติบโตทางด้านข้าง  ใบออกเรียงสลับตามข้อต้น     ออกดอกตามข้อใกล้ปลายยอด  3