เอื้องแปรงสีฟันเผือก
เอื้องแปรงสีฟัน   เอื้องแปรงสีฟันพระอินทร์     Dendrobium  secundum (Bl.) Lindl.  "alba"

ลักษณะ    เป็นกล้วยไม้อิงอาศัย   ลำลูกกล้วยคล้ายแท่งดินสอ  แตกหน่อเจริญเติบโตทางด้านข้าง  สูงประมาณ  30