เอื้องสายน้ำผึ้งลาว
เอื้องสายน้ำผึ้งลาว  Dendrobium primulinum