เอื้องสีตาล

เอื้องสีตาล  Dendrodium heterocarpum Lindl.

ภาพจากสมาชิกป้า "ฟ้าใส"

ภาพจากสมาชิก "ป้าฟ้าใส"