เอื้องผึ้ง

เอื้องผึ้ง   Dendrobium lindleyi Steud. 

ลักษณะ   เป็นกล้วยไม้อิงอาศัย   ลำลูกกล้วยกลมสั้นมีร่องเป็นสันรอบๆ สีเขียว   สูงประมาณ  5-10  เซนติเมตร   แตกหน่อเจริญเติบโตทางด้านข้าง  ใบออกเรียงสลับ  2