เอื้องคำปากไก่
เอื้องคำปากไก่ เอื้องคำเหลี่ยม เอื้องคำภู  Dendrobium  trigonopus Rchb.f.