เอื้องนางชี
เอื้องนางชี      Dendrobium draconis Rchb. F.

ลักษณะ    เป็นกล้วยไม้อิงอาศัย  ลักษณะคล้ายกับเอื้องเงิน   ลำลูกกล้วยคล้ายแท่งดินสอ  กาบใบมีขนสั้นๆ ประประปราย  ใบเป็นใบเดี่ยว   สูงประมาณ  30