จุหลันเผือก

จุหลันเผือก  Cymbidium ensifolium "alba"

ภาพของสมาชิก "น้าเล็ก"