กะเรกะร่อนตุ๊กตาร่อนเร่
กะเรกะร่อนตุ๊กตาร่อนเร่(ตุ๊กตาร่อนเร่)  Cymbidium lancifolium Hook.