กะเรกะร่อนปากเป็ด

กะเรกะร่อนปากเป็ด  กระเรกระร่อนปากเป็ด Cymbidum finlaysonianum Lindl.