เอื้องสายเสริฐ มาเลย์
เอื้องสายเสริฐมาเลย์ เอื้องสายเสิดมาเลย์  Coelogyne rochussenii "Malaysia"