เอื้องเทียนใบแคบ
เอื้องเทียนใบแคบ Coeiogyne viscosa Rchb. f.