อั้วนวลจันทร์
อั้วนวลจันทร์  Calanthe vestitta Ridl.

ลักษณะ    เป็นกล้วยไม้ดิน ลำต้นเจริญเติบโตทางด้านข้าง ลำลูกกล้วยขนาดใหญ่  ใบพับจีบ  ออกดอกแบบกระจะออกข้างลำลูกกล้วย  มี 15-30 ดอก สีขาว โคนกลีบดอกสีเหลือง ขนาดดอกกว้างประมาณ  2  เซนติเมตร  ออกดอกช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์ ของทุกปี  

การปลูก  นิยมปลูกลงในกระถาง วัสดุปลูกกาบมะพร้าวแห้งหรือรากของกระเช้าสีดา ถ่านไม้   บำรุงปุ๋ยกล้วยไม้ฉีดพ่นอาทิตย์ละครั้ง 

การเลี้ยง  ควรให้อยู่ในที่โล่งลมพัดผ่านได้ดี   ใช้ซาแลนพรางแสงประมาณ 50-60 %