สิงโตก้านหลอด
สิงโตก้านหลอด Bulbophyllum capillipes C.S.P. Parish &  Rchb.f.