สิงโตไบคัลเลอร์

สิงโตไบคัลเลอร์ สิงโตสองสี Bulbophyllum bicolor