สิงโตหลอดไฟ
สิงโตหลอดไฟ (ขาว) , สิงโตโคมไฟ , ตุ่มสิงโต  Bulbophyllum odoratissimum