สิงโตมูเซอร์

สิงโตมูเซอร์  Bulbophyllum lemniscatum 

ภาพจากสมาชิก "เกษตรกร"