สิงโตเขี้ยวกระบี่
สิงโตเขี้ยวกระบี่  Bulbophyllum blumei.