สิงโตก้ามปูแดง

สิงโตก้ามปูแดง  Bulbophyllum patens King ex Hook. F.