สิงโตนักกล้าม
สิงโตนักกล้าม Bulbophyllum lasiochilum Par. & Rchb. f.