สิงโตประหลาด

สิงโตประหลาด Bulbophyllum sffine Lindl.

ภาพของ "น้าสะแล่ง"