สิงโตดอกไม้ไฟ

สิงโตดอกไม้ไฟ    Bulbophyllum medusae (Lindl.) Rchb. F.

 

ภาพของคุณ "สากล"