สิงโตดอกคู่

สิงโตดอกคู่   Bulbophyllum biflorum Teijsm &Binnend.