สวนน้ำตกแบบธรรมชาติภายในอาคาร
สวนน้ำตกภายในบ้าน (ป่าร้อนชื้นในร่ม)มุมน้ำตก เหมาะสำหรับพื้นที่ร่มในภายอาคาร มีแดดส่องถึงน้อย ความชื้นสูง การดูแลรักษาง่าย หินน้ำตกที่ใช้เป็นหินจากธารน้ำไหลในธรรมชาติ ต้นไม้ที่ประดับส่วนใหญ่ ใช้ไม้ประดับใบ/ไม้ยืนต้นในร่ม และกล้วยไม้บางชนิด ที่สามารถปลูกได้ในพื้นที่ร่ม/ความชื้นสูง รายละเอียดคือ - น้ำตก วัสดุที่ใช้ หินลำธารน้ำธรรมชาติ เล็กใหญ่สลับตามธรรมชาติ และกรวดลำธาร ประดับกิ่งไม้(แก่นไม้รักเขา) ตกแต่งตามระดับน้ำตก - ลำธารน้ำไหล วัสดุที่ใช้ หินประดับ เล็กใหญ่สลับตามธรรมชาติ หินลำธารน้ำ กรวดลำธาร ขอนไม้เก่าประดับพันธุ์ไม้นานาชนิด น้ำไหลลดระดับตามชั้นหิน - ขอบลำธาร&พื้นที่ข้างลำธาร ต้นไม้ตกแต่ง(ไม้ประดับที่ปลูกเลี้ยงในร่ม) เช่น ต้นจั๋ง เฟินหัสดำ กูดเฟิน เฟินสไบแพร เฟินก้านดำ เฟินข้าหลวง เฟินเงิน กล้วยไม้บางชนิด ไม้ประดับใบ หินประดับ กรวด ทราย - พื้นที่ว่างทางเดิน ทางเดินตกแต่งปูด้วยหินธรรมชาติ พื้นชั้นต่ำ เช่น มอสและเฟิน