เฟิน ช้องเมรี

เฟิน ช้องเมรี 

เป็นไม้เกาะอาศัย พบขึ้นเกาะอยู่ตามคบไม้หรือโหดหินที่มีสภาพชุ่มชื้นสูง  ลำต้นเป็นแท่งหรือสายห้อย ใบเรียว คล้ายช้องนางฯ   ยาว 10-20  ซ.ม.  แตกกิ่งออกเป็นคู่หรือทวิ  รากเป็นรากละเอียดสีน้ำตาลเกาะยึดกับคบต้นไม้ใหญ่  ยอดที่เจริญเต็มที่จะแตกแขนงเป็นเส้นๆ เล็กๆ หุ้มด้วยใบ  มีอับสปอร์อยู่ที่ปลายยอด  พบทั่วไปทุกภาคของไทย  ในป่าดิบชื้น  

ช้องเมรีช้องเมรี (ภาคใต้)