เฟิน สร้อยนางกรองเหลี่ยม

เฟิน  สร้อยนางกรองเหลื่ยม 

Huperzia  วงศ์ Lycopodiaceae 

เป็นไม้เกาะอาศัย พบขึ้นเกาะอยู่ตามคบไม้หรือโหดหินที่มีสภาพชุ่มชื้น  ลำต้นเป็นแท่งสี่เหลี่ยมหรือสายห้อยย้อยยาว ลักษณะคล้ายกับ สร้อยนางกรอง(กลม)  แตกกิ่งออกเป็นคู่หรือทวิ พบในพื้นที่ภาคใต้ของไทย เช่น นครศรีฯ  พัทลุง  สตูล