เฟิน สร้อยนางกรอง

เฟิน สร้อยนางกรอง  สร้อยสุกรม  สร้อยนารี  หางเปียเจ๊ก หางหนู

Huperzia  วงศ์ Lycopodiaceae 

เป็นไม้เกาะอาศัย พบขึ้นเกาะอยู่ตามคบไม้หรือโหดหินที่มีสภาพชุ่มชื้น  ลำต้นเป็นแท่งหรือสายห้อยย้อยยาว ลักษณะกลมคล้ายสายสร้อย  ยาว 40