เฟิน ช้องนางคลี่ (แคระ)

เฟิน ช้องนางคลี่ (แคระ)     

Lycopodium   วงศ์  Lycopodiaceae 

เป็นไม้เกาะอาศัย พบขึ้นเกาะอยู่ตามคบไม้ที่มีสภาพชุ่มชื้นสูง  ลำต้นเป็นแท่งหรือสายห้อย ลักษณะกลมเรียว ใบแหลมคล้ายเฟินหางสิงห์  ยาวไม่เกิน 30  ซ.ม.  แตกกิ่งออกเป็นคู่หรือทวิ  แตกกอเป็นกระจุก รากเป็นรากละเอียดสีน้ำตาลเกาะยึดกับคบต้นไม้ใหญ่  ยอดที่เจริญเต็มที่จะแตกแขนงเป็นเส้นๆ เล็กๆ หุ้มด้วยใบ  มีอับสปอร์อยู่ที่ปลายยอด    

ช้องนางคลี่  ชนิดใบลู่เรียว