เอื้องดินใบไผ่
เอื้องดินใบไผ่ หญ้าจิ้มฟันควาย ยี่โถปีนัง  Arundina graminifolia (D. Don ) Hochr.