เขี้ยวเสือลาย
เอื้องเขี้ยวเสือลาย  Cleisomeria lanatum (Lidl.) ex G. Don

เขี้ยวเสือลาย

ภาพจากสมาชิก "กริซไม้"