เขาพระวิหาร

เขาพระวิหาร   Vandopsis Lissochiloides   (Gaud.)  Pfitz

ลักษณะ    เป็นกล้วยไม้อิงอาศัย    เจริญเติบโตทางปลายยอด ใบขนาดใหญ่ หนา แข็ง  ช่อดอกแบบกระจะ ออกที่ข้างลำต้นตั้งตรง ขนาดดอกกว้าง 5 เซนติเมตร  สีเหลือง มีลายจุสีม่วงแดง ด้านหลังดอกสีชมพู  ออกดอกช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม ของทุกปี  

การปลูก  นิยมปลูกลงในกระถางขนาดใหญ่   ใช้วัสดุปลูกเปลือกมะพร้าว หรือรากเฟินสีดา ถ่านดำ  บำรุงปุ๋ยกล้วยไม้ฉีดพ่นอาทิตย์ละครั้ง 

การเลี้ยง  ควรให้อยู่ในที่ร่มชอบความชื้นสูง  พรางแสงประมาณ  60 - 70 %

ภาพของคุณจ๊อบ