เอื้องไตรดอกแดง

เอื้องไตรดอกแดง Trias picta (Par. & Rchb. F.) Par. Ex Helmsley