ภาพไม้แปลกไม้ประดับ  
 
เพชรหึงด่าง
กาแฟด่าง
หม้อข้าวหม้อแกงลิง
หม้อข้าวหม้อแกงลิง
หม้อข้าวหม้อแกงลิง
 
หม้อข้าวหม้อแกงลิง
กาแฟโบสต้า ด่าง
จันกำแพง
ยมหิน มะยมเงิน มะยมทอง
จันผาด่าง
 
 
  • 1