การชำระค่าสินค้า


- การชำระค่าสินค้า

แจ้งรายละเอียดพร้อมเบอร์โทร มาที่ E mail : oupatum@muangsiri.com  หรือโทร 089-7612929


- การจัดส่งสินค้า

1. การจัดส่งสินค้าตามตกลงเช่น ทางไปรษณีย์ ทางบริษัทขนส่งเอกชน( โลจิสติกส์) ทางรถไฟ
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าตามตกลง