สิงโตนกเหยี่ยวเล็ก

ไอยเรศแดง

กะเรกะร่อนเขา

สิงโตรวงทอง

Phal.cornu-cervi

รองเท้านารีเหลืองเลย
 

เฟิน ชายผ้าสีดาหูช้าง

สิงโตพู่รัศมี

เอื้องคำกิ่ว

Phal.cornu-cervi var. red

เอื้องผาเวียง

กะเรกะร่อนอินทนนท์ เอื้องกำเบื้อ
 

เอื้องแซะ

เอื้องสายเสริฐ

สร้อยทอง

เฟิน ยมโดย

รองเท้านารีเหลืองกระบี่

สามปอยขุนตาล
 

เอื้องชะนี

เอื้องพร้าวเผือก

Phal.amboinensis yellow

เอื้องนางฟ่อน

เอื้องสายสุคนธ์

กุหลาบมาลัยแดง
 

เข็มม่วงเผือก

รองเท้านารีขาวชุมพร

เอื้องแปรงสีฟัน

รองเท้านารีเหลืองปราจีน

สิงโตเครายาว (ลองกีส)

ไอยเรศ
 

สิงโตปากเป็ด

เอื้องเทียนน้อย

สิงโตสยามปากม่วง

กุหลาบน่าน

Phal.tetraspis

เอื้องตะขาบใหญ่
 

เฟิน หางสิงห์

Phal.mannii

สิงโตร่มชมพู

เอื้องสายล่องแล่ง

เอื้องครั่งแสด

เอื้องโมกพรุ
 

เอื้องเงิน

สิงโตดอกคู่

หวายแดง

สิงโตก้านหลอด

รองเท้านารีสุขะกุล

สิงโตเขี้ยวกระบี่
 

สิงโตอาจารย์เต็ม

สิงโตนาคราช

เอื้องคำ

ตอติเล

ไอยเรศเผือก

เอื้องเงินแดง
 

ลิ้นมังกร

สิงโตร่มใหญ่

phal.lueddemanniana

เอื้องสายหลวงเผือก

Phal.zebrina

Phal.cornu-cervi var. alba
 

เอื้องกาบดอก

เสือโคร่ง

สิงโตก้ามปูแดง

สิงโตมูเซอร์

เหลืองจันทบูร

กาลันเทชมพู
 

เอื้องนมหนู รูหินี

Phal.equestris

เอื้องคำกิ่วเวียดนาม

เอื้องมัจฉานุ

Phal.venosa

เอื้องคำปากไก่
 

เอื้องดินใบไผ่

กลีบมะเฟือง

เฟิน ระย้าเกล็ดหอย (เกล็ดปลาช่อน)

เฟิน ช้องนางคลี่ (แคระ)

เอื้องสายมรกต

สิงโตสุขะกุล
 

อั้วพวงมณี

Phal.violacea

เสือเหลือง

เอื้องเทียน

เอื้องช้างน้าว

สิงโตร่มแดง
 

เอื้องสายน้ำนม

กาลันเทปากแดง

หวายแบน

Phal.speciosa

กุหลาบอินทจักร

ว่านน้ำทอง
 

เฟิน หางสิงห์บลู

เฟิน ชายผ้าสีดาปักษ์ใต้ (สายม่าน)

สิงโตงาม

Coelogyne sp.

ช้องนางคลี่บลู ช้องนางคลี่สีฟ้า

รองเท้านารีคางกบคอแดง
 

สิงโตสยาม

เอื้องน้อย

สิงโตนกเหยี่ยวใหญ่

เอื้องม่อนไข่เหลี่ยม

แววมยุรา

เอื้องข้าวสาร
 

เอื้องบายศรี

เอื้องเมี่ยงกิ่งดำ

กุหลาบกระเป๋าปิด

Phal.violacea var. alba

เอื้องพร้าว

Phal.fuscata
 

เอื้องคำฝอย(อินเดีย)

เอื้องแปรงสีฟันเผือก

ช้างพลาย

ไม้เท้าฤๅษี

รองเท้านารีเมืองกาญจน์

กล้วยไม้ดินว่านจูงนาง
 

รองเท้านารีเหลืองกาญจน์

เอื้องสายม่วง

ฟ้ามุ่ย

ม้าวิ่ง ม้าบิน

เอื้องทอง

เฟิน สร้อยนารี (สร้อยนางกรอง)
 

อั้วนวลจันทร์

สิงโตก้ามปูใหญ่

กาลันเทแดง

เอื้องโมกเผือก

เข็มขาว

จุหลันเผือก
 

รองเท้านารีอินทนนท์

สิงโตพู่ทอง

เอื้องผึ้งจิ๋ว

เอื้องปากนกแก้ว

เอื้องไตรดอกแดง

พญาไร้ใบ
 

เอื้องแววคำพม่า

ช้างกระ

Phal.sumatrana

เอื้องนิ่ม

เอื้องนางชี

ลิ้นกระบือ
 

Bulb.albidostylidium

เอื้องคำผักปราบ

กระต่ายหูเดียว

เข็มหนู

อั้วสาคริก

สิงโตฮานีฟ
 

เอื้องช้อนทอง

สิงโตพัดโบก

เฟิน เขากวางตั้ง

ช้างงาเดียว

เอื้องตีนเต่า

ช้างสารภี
 

เอื้องช้างน้าวเผือก

สิงโตนักกล้าม

ว่านเพชรหึง

Phal.parishii

ช้างเผือก

รองเท้านารีช่องอ่างทอง
 

เอื้องครั่งสายสั้น

กะเรกะร่อนปากเป็ด

เอื้องเทียนขาว

เอื้องสายเสริฐ มาเลย์

เอื้องเทียนใบแคบ

เอื้องสายวิสูตร
 

เอื้องแซะภูกระดึง

Phal.amboinensis white

เอื้องจำปาน่าน

ว่านเพชรหึงเผือก

สิงโตกลีบหลอด

ตอติเลเผือก
 

สามปอยดง

เอื้องมณีรัตนา

เอื้องหินแดง

สิงโตโพลี

สามปอยชมพู

เอื้องผึ้ง
 

ผีเสื้อชมพู

เอื้องสีตาล

เอื้องเม็ดงา

นางลม

กะเรกะร่อนด้ามข้าว

พูลช้าง
 

เอื้องโมก

กุหลาบกระเป๋าเปิด

สิงโตถิ่นใต้

รองเท้านารีขาวพังงา

เอื้องตีนจิ้งจก

เอื้องเงินหลวง
 

เขี้ยวเสือลาย

เอื้องคำปอน

เข็มม่วง

แมงปอทอง

เอื้องม้าลาย

เอื้องสายสี่ดอก
 

เอื้องสายหลวงใต้

เอื้องแบนปากตัด

ช้างดำ

เอื้องกุหลาบแดง

สิงโตอนันดาเหลือง

สิงโตประหลาด
 

รองเท้านารีคางกบ

เอื้องตาเหิน

เอื้องนางนวล

จุหลัน

หนวดพราหมณ์ดอย

เอื้องเก้ากิ่ว
 

สิงโตนางรำ

ช้างแดง

สิงโตสมอหิน

เอื้องดอกมะเขือใต้

ม่อนไข่

กะเรกะร่อนตุ๊กตาร่อนเร่
 

ว่านหัวครู

เข็มแสด

กุหลาบกระบี่

เสือลาย

แกรมมะโตป่า

เอื้องแซะภู
 

เอื้องแผงใบใหญ่

รองเท้านารีขาวสตูล

เอื้องสีลา

เอื้องสายน้ำผึ้ง

สิงโตลินเลย์

สิงโตหลอดไฟ
 

กล้วยไม้มือนาง

ช้างผสมโขลง

เอื้องสายน้ำผึ้งลาว

เฟิน สร้อยนางกรองเหลี่ยม

สิงโตแซงกุย

รองเท้านารีดอยตุง
 

เฟิน สร้อยนางกรอง

พระยาฉัททันต์

เอื้องช่อม่วง

สิงโตอนันดาแดง

สวนน้ำตกแบบธรรมชาติภายในอาคาร

เอื้องชูคาง
 

สิงโตไบคัลเลอร์

เฟิน ช้องนางคลี่

ตากาฉ่อ

เขาแกะ

เอื้องหนวดพราหมณ์

พวงหยก
 

เอื้องมณีไตรรงค์

เฟินแววแมงทับ,สไบแพร

นางอั้ว

เอื้องสายหลวง

สิงโตร่มขาว

สวนน้ำตก สวนหิน ตอไม้
 

เสือปลา

สะแล่ง

เอื้องนางรุ้ง

เอื้องดอกมะเขือ

Bulb.digoelense

เอื้องนิ่มดอกเหลือง
 

รองเท้านารีเหลืองตรัง

เอื้องเทียนส้ม

เอื้องคำป๊อก