ไม้เท้าฤๅษี

Phal.venosa

เอื้องนิ่มดอกเหลือง

ช้างเผือก

เอื้องครั่งแสด

อั้วพวงมณี
 

สวนน้ำตกแบบธรรมชาติภายในอาคาร

สิงโตนกเหยี่ยวใหญ่

สิงโตนางรำ

เอื้องตีนเต่า

สิงโตดอกคู่

สิงโตนักกล้าม
 

แกรมมะโตป่า

รองเท้านารีขาวพังงา

เสือเหลือง

เฟิน หางสิงห์บลู

เอื้องสายเสริฐ

รองเท้านารีดอยตุง
 

Phal.cornu-cervi

เอื้องดอกมะเขือ

เอื้องตีนจิ้งจก

Phal.speciosa

รองเท้านารีคางกบ

สิงโตก้านหลอด
 

สิงโตร่มขาว

สิงโตนาคราช

เอื้องสายหลวงใต้

Phal.cornu-cervi var. alba

รองเท้านารีเหลืองกาญจน์

Phal.violacea var. alba
 

เอื้องบายศรี

เอื้องแปรงสีฟันเผือก

เอื้องสายสุคนธ์

เอื้องคำฝอย(อินเดีย)

เอื้องแซะภู

กาลันเทปากแดง
 

เอื้องผึ้ง

เฟิน ยมโดย

ลิ้นมังกร

สิงโตประหลาด

Phal.equestris

เอื้องนางฟ่อน
 

เหลืองจันทบูร

ไอยเรศเผือก

เอื้องคำ

ช้างกระ

เอื้องช้างน้าวเผือก

เอื้องทอง
 

รองเท้านารีเหลืองกระบี่

สิงโตพู่ทอง

รองเท้านารีเหลืองตรัง

เอื้องแบนปากตัด

สามปอยดง

รองเท้านารีขาวสตูล
 

เอื้องแผงใบใหญ่

เข็มม่วง

เขาแกะ

เอื้องสายวิสูตร

รองเท้านารีคางกบคอแดง

กาลันเทแดง
 

Phal.tetraspis

เอื้องเทียนใบแคบ

เอื้องข้าวสาร

นางลม

เข็มแสด

Phal.zebrina
 

กุหลาบอินทจักร

เอื้องจำปาน่าน

สิงโตแซงกุย

ช้างสารภี

ไอยเรศแดง

ม่อนไข่
 

เอื้องมณีไตรรงค์

ช้างผสมโขลง

เอื้องสีลา

เอื้องคำกิ่ว

เอื้องช่อม่วง

หนวดพราหมณ์ดอย
 

กุหลาบกระเป๋าเปิด

อั้วสาคริก

เอื้องสายล่องแล่ง

ว่านเพชรหึงเผือก

เฟิน ชายผ้าสีดาหูช้าง

เอื้องสายม่วง
 

ว่านเพชรหึง

รองเท้านารีเหลืองเลย

Phal.mannii

ตอติเล

เขี้ยวเสือลาย

สิงโตกลีบหลอด
 

เสือโคร่ง

เอื้องเทียนส้ม

กลีบมะเฟือง

กล้วยไม้ดินว่านจูงนาง

Phal.sumatrana

เอื้องคำปอน
 

เอื้องครั่งสายสั้น

เอื้องชูคาง

สิงโตไบคัลเลอร์

เอื้องผึ้งจิ๋ว

เอื้องนมหนู รูหินี

เอื้องเทียนขาว
 

เอื้องนิ่ม

เอื้องคำผักปราบ

เอื้องโมกพรุ

เอื้องเงินแดง

เอื้องตะขาบใหญ่

ไอยเรศ
 

เอื้องมัจฉานุ

เอื้องชะนี

เอื้องคำปากไก่

เอื้องเมี่ยงกิ่งดำ

เฟิน ช้องนางคลี่

สร้อยทอง
 

เอื้องตาเหิน

หวายแดง

เอื้องกาบดอก

เอื้องเทียนน้อย

เอื้องสายน้ำผึ้งลาว

เอื้องแซะภูกระดึง
 

รองเท้านารีเมืองกาญจน์

เอื้องน้อย

สวนน้ำตก สวนหิน ตอไม้

พระยาฉัททันต์

สิงโตมูเซอร์

สิงโตอนันดาเหลือง
 

เฟิน สร้อยนางกรอง

สะแล่ง

สามปอยขุนตาล

ตากาฉ่อ

สิงโตสยามปากม่วง

ตอติเลเผือก
 

Coelogyne sp.

จุหลัน

เฟิน สร้อยนางกรองเหลี่ยม

สิงโตเครายาว (ลองกีส)

เอื้องสายหลวง

สิงโตพู่รัศมี
 

เอื้องหนวดพราหมณ์

เฟิน เขากวางตั้ง

เอื้องผาเวียง

เอื้องสายหลวงเผือก

ช้างพลาย

เอื้องเงิน
 

เอื้องมณีรัตนา

กาลันเทชมพู

สิงโตร่มแดง

เอื้องสายเสริฐ มาเลย์

สิงโตหลอดไฟ

สิงโตอาจารย์เต็ม
 

Phal.amboinensis yellow

เฟิน สร้อยนารี (สร้อยนางกรอง)

กะเรกะร่อนปากเป็ด

เสือลาย

ว่านน้ำทอง

Phal.parishii
 

สิงโตลินเลย์

เอื้องม่อนไข่เหลี่ยม

รองเท้านารีขาวชุมพร

เอื้องกุหลาบแดง

รองเท้านารีสุขะกุล

หวายแบน
 

ม้าวิ่ง ม้าบิน

สิงโตโพลี

เฟิน ระย้าเกล็ดหอย (เกล็ดปลาช่อน)

แมงปอทอง

กุหลาบกระเป๋าปิด

Phal.violacea
 

จุหลันเผือก

สิงโตสยาม

กะเรกะร่อนอินทนนท์ เอื้องกำเบื้อ

Phal.amboinensis white

phal.lueddemanniana

Phal.cornu-cervi var. red
 

พญาไร้ใบ

กะเรกะร่อนเขา

เอื้องโมกเผือก

Phal.fuscata

สิงโตนกเหยี่ยวเล็ก

พูลช้าง
 

สิงโตฮานีฟ

เอื้องสายมรกต

สิงโตงาม

เอื้องคำกิ่วเวียดนาม

เอื้องดอกมะเขือใต้

เฟิน ชายผ้าสีดาปักษ์ใต้ (สายม่าน)
 

กล้วยไม้มือนาง

อั้วนวลจันทร์

ช้างงาเดียว

เอื้องสายสี่ดอก

สิงโตก้ามปูใหญ่

สิงโตถิ่นใต้
 

กุหลาบกระบี่

รองเท้านารีเหลืองปราจีน

สิงโตอนันดาแดง

สามปอยชมพู

แววมยุรา

เอื้องโมก
 

เอื้องนางนวล

เฟิน หางสิงห์

ผีเสื้อชมพู

สิงโตปากเป็ด

ลิ้นกระบือ

เอื้องม้าลาย
 

สิงโตเขี้ยวกระบี่

สิงโตสุขะกุล

เอื้องสีตาล

เข็มขาว

เอื้องเม็ดงา

เสือปลา
 

ฟ้ามุ่ย

กุหลาบน่าน

เอื้องพร้าวเผือก

เอื้องแปรงสีฟัน

เฟินแววแมงทับ,สไบแพร

เฟิน ช้องนางคลี่ (แคระ)
 

ช้องนางคลี่บลู ช้องนางคลี่สีฟ้า

เอื้องพร้าว

เข็มหนู

เข็มม่วงเผือก

เอื้องปากนกแก้ว

เอื้องเก้ากิ่ว
 

เอื้องช้อนทอง

กะเรกะร่อนตุ๊กตาร่อนเร่

กระต่ายหูเดียว

กะเรกะร่อนด้ามข้าว

เอื้องไตรดอกแดง

สิงโตสมอหิน
 

ช้างแดง

เอื้องแซะ

ว่านหัวครู

เอื้องเทียน

กุหลาบมาลัยแดง

เอื้องหินแดง
 

สิงโตพัดโบก

ช้างดำ

เอื้องนางรุ้ง

Bulb.albidostylidium

เอื้องคำป๊อก

เอื้องนางชี
 

เอื้องสายน้ำนม

สิงโตร่มชมพู

นางอั้ว

เอื้องช้างน้าว

สิงโตรวงทอง

เอื้องสายน้ำผึ้ง
 

เอื้องเงินหลวง

พวงหยก

เอื้องแววคำพม่า

รองเท้านารีช่องอ่างทอง

สิงโตก้ามปูแดง

สิงโตร่มใหญ่
 

เอื้องดินใบไผ่

รองเท้านารีอินทนนท์

Bulb.digoelense