เฟิน สร้อยนารี (สร้อยนางกรอง)

เฟิน หางสิงห์บลู

เข็มหนู

เอื้องพร้าว

เอื้องตะขาบใหญ่

สามปอยชมพู
 

เสือลาย

หวายแดง

พูลช้าง

กุหลาบกระบี่

ตอติเลเผือก

รองเท้านารีขาวสตูล
 

รองเท้านารีเหลืองตรัง

เอื้องสายหลวงเผือก

Phal.violacea

เอื้องแซะภูกระดึง

เอื้องพร้าวเผือก

Coelogyne sp.
 

เอื้องนิ่มดอกเหลือง

เอื้องโมกพรุ

เข็มขาว

เอื้องคำฝอย(อินเดีย)

เอื้องไตรดอกแดง

เฟิน ช้องนางคลี่
 

เขี้ยวเสือลาย

สิงโตนางรำ

สิงโตเขี้ยวกระบี่

กุหลาบกระเป๋าเปิด

เอื้องน้อย

เอื้องหินแดง
 

เอื้องเงิน

เอื้องเทียนส้ม

รองเท้านารีเหลืองปราจีน

เอื้องเงินแดง

เอื้องแซะ

ตากาฉ่อ
 

เอื้องชะนี

เอื้องเม็ดงา

เอื้องแซะภู

พระยาฉัททันต์

สิงโตร่มใหญ่

เอื้องช่อม่วง
 

สิงโตร่มแดง

เอื้องเทียนใบแคบ

รองเท้านารีคางกบ

สิงโตเครายาว (ลองกีส)

ช้างผสมโขลง

แมงปอทอง
 

ช้างงาเดียว

Bulb.albidostylidium

เอื้องนางฟ่อน

Phal.amboinensis white

เฟิน สร้อยนางกรองเหลี่ยม

เอื้องนมหนู รูหินี
 

สิงโตกลีบหลอด

เอื้องคำ

เอื้องสายสี่ดอก

เอื้องนิ่ม

สิงโตนกเหยี่ยวเล็ก

สิงโตหลอดไฟ
 

Phal.zebrina

เขาแกะ

กะเรกะร่อนด้ามข้าว

เอื้องแปรงสีฟันเผือก

เอื้องคำปอน

เอื้องแบนปากตัด
 

เอื้องคำกิ่วเวียดนาม

เอื้องข้าวสาร

กุหลาบมาลัยแดง

Phal.tetraspis

สามปอยดง

สิงโตสมอหิน
 

ช้างกระ

เอื้องสายหลวง

เฟิน หางสิงห์

สิงโตพู่รัศมี

สิงโตก้ามปูใหญ่

เอื้องกุหลาบแดง
 

ไม้เท้าฤๅษี

พวงหยก

Phal.cornu-cervi var. red

เอื้องหนวดพราหมณ์

เฟิน สร้อยนางกรอง

ช้างพลาย
 

เสือเหลือง

Bulb.digoelense

เอื้องแปรงสีฟัน

เอื้องปากนกแก้ว

เอื้องเทียนน้อย

รองเท้านารีอินทนนท์
 

เอื้องคำป๊อก

เอื้องบายศรี

สิงโตอนันดาเหลือง

Phal.cornu-cervi var. alba

เอื้องสายล่องแล่ง

สิงโตปากเป็ด
 

กุหลาบน่าน

ช้างสารภี

รองเท้านารีสุขะกุล

phal.lueddemanniana

ผีเสื้อชมพู

เอื้องคำปากไก่
 

เฟิน เขากวางตั้ง

หนวดพราหมณ์ดอย

ลิ้นกระบือ

พญาไร้ใบ

ฟ้ามุ่ย

เอื้องม่อนไข่เหลี่ยม
 

สิงโตสุขะกุล

เข็มม่วง

Phal.sumatrana

กาลันเทแดง

เสือโคร่ง

เฟิน ชายผ้าสีดาหูช้าง
 

เอื้องนางรุ้ง

สิงโตฮานีฟ

เอื้องเงินหลวง

เอื้องช้างน้าว

สิงโตนกเหยี่ยวใหญ่

สะแล่ง
 

กระต่ายหูเดียว

เอื้องครั่งแสด

เอื้องดอกมะเขือใต้

ช้างดำ

สิงโตงาม

รองเท้านารีคางกบคอแดง
 

เอื้องนางชี

นางลม

ว่านเพชรหึงเผือก

เอื้องแววคำพม่า

รองเท้านารีเหลืองกระบี่

เอื้องผึ้ง
 

กะเรกะร่อนตุ๊กตาร่อนเร่

เอื้องสายวิสูตร

แกรมมะโตป่า

เอื้องชูคาง

สิงโตลินเลย์

Phal.mannii
 

เอื้องผาเวียง

เอื้องสีตาล

ว่านเพชรหึง

กาลันเทปากแดง

รองเท้านารีเมืองกาญจน์

สิงโตพัดโบก
 

ช้องนางคลี่บลู ช้องนางคลี่สีฟ้า

เอื้องตีนจิ้งจก

เอื้องทอง

รองเท้านารีขาวชุมพร

เอื้องนางนวล

สิงโตนักกล้าม
 

ไอยเรศเผือก

สิงโตดอกคู่

เอื้องเมี่ยงกิ่งดำ

อั้วพวงมณี

เสือปลา

กล้วยไม้มือนาง
 

รองเท้านารีช่องอ่างทอง

สิงโตสยามปากม่วง

สิงโตถิ่นใต้

สิงโตร่มชมพู

เฟิน ระย้าเกล็ดหอย (เกล็ดปลาช่อน)

เอื้องโมกเผือก
 

สวนน้ำตก สวนหิน ตอไม้

เฟิน ช้องนางคลี่ (แคระ)

เฟิน ชายผ้าสีดาปักษ์ใต้ (สายม่าน)

ว่านน้ำทอง

สามปอยขุนตาล

เอื้องสายมรกต
 

เฟิน ยมโดย

เอื้องมณีไตรรงค์

สิงโตไบคัลเลอร์

เอื้องสายเสริฐ

Phal.amboinensis yellow

เอื้องสายม่วง
 

เอื้องมณีรัตนา

เอื้องม้าลาย

กาลันเทชมพู

เอื้องคำผักปราบ

Phal.venosa

ตอติเล
 

Phal.speciosa

สิงโตก้ามปูแดง

เอื้องผึ้งจิ๋ว

เอื้องช้อนทอง

เอื้องสายน้ำผึ้ง

สิงโตอาจารย์เต็ม
 

Phal.violacea var. alba

สิงโตร่มขาว

สิงโตนาคราช

จุหลัน

สิงโตรวงทอง

Phal.fuscata
 

เอื้องสายน้ำนม

เอื้องสายเสริฐ มาเลย์

เอื้องคำกิ่ว

สวนน้ำตกแบบธรรมชาติภายในอาคาร

สิงโตแซงกุย

เอื้องเทียนขาว
 

เฟินแววแมงทับ,สไบแพร

เอื้องสีลา

สิงโตก้านหลอด

เอื้องตีนเต่า

ว่านหัวครู

จุหลันเผือก
 

อั้วนวลจันทร์

อั้วสาคริก

เข็มแสด

เอื้องจำปาน่าน

เอื้องตาเหิน

กล้วยไม้ดินว่านจูงนาง
 

Phal.cornu-cervi

ช้างแดง

หวายแบน

เอื้องดอกมะเขือ

ช้างเผือก

เอื้องเทียน
 

เอื้องดินใบไผ่

เอื้องกาบดอก

สิงโตโพลี

กลีบมะเฟือง

รองเท้านารีเหลืองกาญจน์

นางอั้ว
 

ม้าวิ่ง ม้าบิน

ไอยเรศแดง

สิงโตมูเซอร์

สิงโตสยาม

กะเรกะร่อนอินทนนท์ เอื้องกำเบื้อ

รองเท้านารีเหลืองเลย
 

สิงโตประหลาด

ลิ้นมังกร

รองเท้านารีดอยตุง

Phal.equestris

เอื้องมัจฉานุ

Phal.parishii
 

กะเรกะร่อนปากเป็ด

เหลืองจันทบูร

แววมยุรา

ม่อนไข่

เอื้องโมก

เอื้องสายน้ำผึ้งลาว
 

สิงโตพู่ทอง

เอื้องเก้ากิ่ว

กุหลาบอินทจักร

กะเรกะร่อนเขา

เอื้องช้างน้าวเผือก

กุหลาบกระเป๋าปิด
 

เข็มม่วงเผือก

เอื้องสายสุคนธ์

สิงโตอนันดาแดง

เอื้องแผงใบใหญ่

เอื้องสายหลวงใต้

ไอยเรศ
 

รองเท้านารีขาวพังงา

เอื้องครั่งสายสั้น

สร้อยทอง