เอื้องแผงใบใหญ่

สวนน้ำตก สวนหิน ตอไม้

สิงโตลินเลย์

ช้องนางคลี่บลู ช้องนางคลี่สีฟ้า

เอื้องช่อม่วง

จุหลัน
 

เอื้องดอกมะเขือ

กะเรกะร่อนเขา

Phal.speciosa

เสือลาย

เสือปลา

เอื้องตีนจิ้งจก
 

กุหลาบน่าน

ช้างแดง

รองเท้านารีเหลืองปราจีน

เฟิน ช้องนางคลี่

เอื้องแปรงสีฟัน

เอื้องม้าลาย
 

Bulb.digoelense

ไอยเรศเผือก

เอื้องสายหลวงเผือก

Phal.parishii

เอื้องแบนปากตัด

รองเท้านารีคางกบคอแดง
 

สิงโตนกเหยี่ยวเล็ก

สะแล่ง

สิงโตนกเหยี่ยวใหญ่

รองเท้านารีเหลืองเลย

รองเท้านารีเหลืองกระบี่

สิงโตก้ามปูแดง
 

กุหลาบกระบี่

เอื้องครั่งสายสั้น

เสือเหลือง

เอื้องสายเสริฐ มาเลย์

ฟ้ามุ่ย

เอื้องคำฝอย(อินเดีย)
 

เอื้องสีลา

รองเท้านารีขาวสตูล

ว่านเพชรหึงเผือก

เอื้องสายม่วง

เขี้ยวเสือลาย

เอื้องสายน้ำผึ้งลาว
 

รองเท้านารีอินทนนท์

สิงโตสยามปากม่วง

ลิ้นมังกร

สิงโตเครายาว (ลองกีส)

เอื้องสายวิสูตร

เฟิน ยมโดย
 

แมงปอทอง

เอื้องแซะภู

รองเท้านารีเหลืองตรัง

เอื้องเทียนส้ม

นางอั้ว

ว่านน้ำทอง
 

หวายแบน

เอื้องปากนกแก้ว

กุหลาบมาลัยแดง

เฟิน สร้อยนางกรอง

รองเท้านารีคางกบ

ว่านเพชรหึง
 

สร้อยทอง

เอื้องจำปาน่าน

เอื้องนางฟ่อน

เอื้องช้อนทอง

รองเท้านารีเมืองกาญจน์

เอื้องเงิน
 

เฟินแววแมงทับ,สไบแพร

ลิ้นกระบือ

สิงโตดอกคู่

กาลันเทปากแดง

เข็มหนู

สามปอยขุนตาล
 

Phal.fuscata

เอื้องผึ้ง

เฟิน ช้องนางคลี่ (แคระ)

เฟิน หางสิงห์บลู

พวงหยก

เฟิน ชายผ้าสีดาปักษ์ใต้ (สายม่าน)
 

เอื้องชูคาง

เอื้องสายน้ำนม

ไอยเรศแดง

เอื้องบายศรี

เอื้องข้าวสาร

Phal.violacea var. alba
 

เอื้องพร้าว

นางลม

สิงโตพัดโบก

phal.lueddemanniana

เอื้องคำกิ่วเวียดนาม

เอื้องเก้ากิ่ว
 

เอื้องหินแดง

สิงโตร่มแดง

สิงโตโพลี

สิงโตไบคัลเลอร์

เอื้องผาเวียง

เอื้องสายหลวงใต้
 

เอื้องคำกิ่ว

หวายแดง

เอื้องแซะภูกระดึง

Phal.mannii

เอื้องนางชี

รองเท้านารีสุขะกุล
 

กุหลาบกระเป๋าปิด

สิงโตถิ่นใต้

เอื้องเงินแดง

ช้างผสมโขลง

สิงโตสยาม

เอื้องสีตาล
 

ช้างเผือก

เอื้องมัจฉานุ

เอื้องเทียน

Phal.cornu-cervi

กะเรกะร่อนอินทนนท์ เอื้องกำเบื้อ

สิงโตหลอดไฟ
 

เอื้องหนวดพราหมณ์

ช้างดำ

เอื้องพร้าวเผือก

เอื้องม่อนไข่เหลี่ยม

เอื้องตะขาบใหญ่

รองเท้านารีเหลืองกาญจน์
 

กลีบมะเฟือง

กะเรกะร่อนปากเป็ด

ช้างงาเดียว

สิงโตปากเป็ด

รองเท้านารีช่องอ่างทอง

ช้างสารภี
 

Phal.zebrina

สิงโตนาคราช

เสือโคร่ง

สิงโตเขี้ยวกระบี่

เอื้องนางรุ้ง

เอื้องคำ
 

กะเรกะร่อนด้ามข้าว

สิงโตพู่รัศมี

เข็มม่วงเผือก

เอื้องโมกเผือก

สิงโตร่มชมพู

เฟิน สร้อยนารี (สร้อยนางกรอง)
 

สิงโตร่มขาว

เอื้องคำผักปราบ

อั้วสาคริก

สิงโตรวงทอง

เอื้องคำปากไก่

สิงโตนางรำ
 

หนวดพราหมณ์ดอย

เอื้องนิ่มดอกเหลือง

เอื้องเงินหลวง

เข็มแสด

Phal.cornu-cervi var. red

สิงโตแซงกุย
 

เอื้องช้างน้าวเผือก

พูลช้าง

สิงโตฮานีฟ

Bulb.albidostylidium

เอื้องนิ่ม

Phal.equestris
 

ไอยเรศ

สิงโตงาม

Phal.amboinensis white

ตอติเลเผือก

ตอติเล

กาลันเทชมพู
 

Phal.sumatrana

Phal.tetraspis

เอื้องโมก

กาลันเทแดง

เหลืองจันทบูร

ไม้เท้าฤๅษี
 

ตากาฉ่อ

อั้วพวงมณี

สามปอยดง

เอื้องดอกมะเขือใต้

เอื้องเม็ดงา

เอื้องเมี่ยงกิ่งดำ
 

เอื้องแซะ

กุหลาบอินทจักร

จุหลันเผือก

กะเรกะร่อนตุ๊กตาร่อนเร่

เข็มขาว

เอื้องมณีรัตนา
 

สิงโตร่มใหญ่

ช้างกระ

สิงโตก้ามปูใหญ่

กล้วยไม้มือนาง

เอื้องคำป๊อก

กล้วยไม้ดินว่านจูงนาง
 

ว่านหัวครู

เอื้องผึ้งจิ๋ว

เอื้องชะนี

เอื้องสายสุคนธ์

เอื้องเทียนขาว

เอื้องตาเหิน
 

เอื้องสายสี่ดอก

พญาไร้ใบ

สิงโตกลีบหลอด

เอื้องไตรดอกแดง

เอื้องมณีไตรรงค์

เอื้องสายน้ำผึ้ง
 

เอื้องเทียนใบแคบ

สิงโตก้านหลอด

สิงโตสมอหิน

เอื้องแปรงสีฟันเผือก

สวนน้ำตกแบบธรรมชาติภายในอาคาร

กุหลาบกระเป๋าเปิด
 

แกรมมะโตป่า

สิงโตมูเซอร์

รองเท้านารีขาวชุมพร

เฟิน สร้อยนางกรองเหลี่ยม

เข็มม่วง

เอื้องสายหลวง
 

เฟิน เขากวางตั้ง

Phal.cornu-cervi var. alba

ช้างพลาย

เอื้องคำปอน

เอื้องตีนเต่า

Phal.venosa
 

เอื้องสายล่องแล่ง

เอื้องน้อย

เอื้องสายมรกต

เขาแกะ

เอื้องโมกพรุ

เอื้องนมหนู รูหินี
 

เอื้องดินใบไผ่

พระยาฉัททันต์

Phal.amboinensis yellow

ผีเสื้อชมพู

เอื้องกาบดอก

สิงโตอนันดาเหลือง
 

เฟิน ระย้าเกล็ดหอย (เกล็ดปลาช่อน)

รองเท้านารีขาวพังงา

สามปอยชมพู

เฟิน ชายผ้าสีดาหูช้าง

อั้วนวลจันทร์

สิงโตนักกล้าม
 

Coelogyne sp.

ม่อนไข่

สิงโตสุขะกุล

เอื้องสายเสริฐ

รองเท้านารีดอยตุง

สิงโตอนันดาแดง
 

เฟิน หางสิงห์

Phal.violacea

เอื้องเทียนน้อย

สิงโตประหลาด

เอื้องกุหลาบแดง

เอื้องแววคำพม่า
 

เอื้องครั่งแสด

เอื้องนางนวล

ม้าวิ่ง ม้าบิน

แววมยุรา

กระต่ายหูเดียว

เอื้องช้างน้าว
 

สิงโตอาจารย์เต็ม

สิงโตพู่ทอง

เอื้องทอง