แกรมมะโตป่า

รองเท้านารีดอยตุง

Phal.sumatrana

สิงโตก้ามปูแดง

สิงโตพัดโบก

สิงโตร่มแดง
 

เอื้องดอกมะเขือ

เฟินแววแมงทับ,สไบแพร

กาลันเทแดง

หนวดพราหมณ์ดอย

เอื้องพร้าว

สิงโตงาม
 

เอื้องครั่งแสด

ตอติเลเผือก

เอื้องจำปาน่าน

เหลืองจันทบูร

เอื้องเมี่ยงกิ่งดำ

สวนน้ำตก สวนหิน ตอไม้
 

ว่านเพชรหึงเผือก

เอื้องสายสุคนธ์

ว่านเพชรหึง

รองเท้านารีเหลืองกระบี่

เอื้องสายน้ำผึ้ง

สิงโตร่มใหญ่
 

สิงโตสมอหิน

เอื้องแววคำพม่า

เสือโคร่ง

สิงโตก้ามปูใหญ่

Phal.fuscata

เอื้องสายน้ำผึ้งลาว
 

Phal.venosa

สิงโตดอกคู่

เอื้องคำป๊อก

เอื้องผาเวียง

สิงโตนกเหยี่ยวเล็ก

อั้วพวงมณี
 

สิงโตอนันดาเหลือง

เอื้องสีลา

เอื้องผึ้งจิ๋ว

เฟิน หางสิงห์บลู

สิงโตพู่ทอง

สิงโตหลอดไฟ
 

รองเท้านารีช่องอ่างทอง

หวายแดง

สิงโตพู่รัศมี

เอื้องนางรุ้ง

เอื้องแบนปากตัด

เอื้องสายหลวงเผือก
 

รองเท้านารีสุขะกุล

เอื้องชูคาง

เอื้องตีนจิ้งจก

เอื้องตาเหิน

เฟิน ระย้าเกล็ดหอย (เกล็ดปลาช่อน)

ลิ้นมังกร
 

ว่านหัวครู

Phal.zebrina

เอื้องคำผักปราบ

เอื้องมณีรัตนา

เข็มหนู

แววมยุรา
 

ผีเสื้อชมพู

รองเท้านารีขาวสตูล

กะเรกะร่อนตุ๊กตาร่อนเร่

ตอติเล

เอื้องคำกิ่วเวียดนาม

ช้างงาเดียว
 

เอื้องมณีไตรรงค์

ช้างเผือก

Phal.amboinensis yellow

ว่านน้ำทอง

กะเรกะร่อนอินทนนท์ เอื้องกำเบื้อ

รองเท้านารีเมืองกาญจน์
 

อั้วสาคริก

หวายแบน

รองเท้านารีเหลืองปราจีน

สิงโตแซงกุย

ตากาฉ่อ

เอื้องตีนเต่า
 

เอื้องนางฟ่อน

Phal.speciosa

ไม้เท้าฤๅษี

สิงโตประหลาด

เฟิน ช้องนางคลี่

รองเท้านารีคางกบคอแดง
 

เอื้องเงิน

ช้างดำ

เอื้องมัจฉานุ

สิงโตก้านหลอด

เอื้องผึ้ง

Phal.tetraspis
 

เอื้องแซะภูกระดึง

สร้อยทอง

กุหลาบอินทจักร

Phal.violacea

เอื้องเก้ากิ่ว

ช้องนางคลี่บลู ช้องนางคลี่สีฟ้า
 

Phal.cornu-cervi var. red

เอื้องนิ่ม

เอื้องบายศรี

เอื้องเม็ดงา

สิงโตฮานีฟ

phal.lueddemanniana
 

สามปอยชมพู

พูลช้าง

เอื้องไตรดอกแดง

เอื้องเทียน

สิงโตโพลี

เอื้องคำ
 

เอื้องตะขาบใหญ่

นางอั้ว

ไอยเรศ

เอื้องคำปอน

รองเท้านารีเหลืองตรัง

กุหลาบกระเป๋าเปิด
 

Bulb.digoelense

เอื้องดินใบไผ่

เฟิน ช้องนางคลี่ (แคระ)

สิงโตอาจารย์เต็ม

เสือเหลือง

เอื้องเงินแดง
 

เอื้องคำปากไก่

สิงโตสยามปากม่วง

กาลันเทชมพู

ช้างสารภี

สามปอยขุนตาล

สิงโตเขี้ยวกระบี่
 

เฟิน ชายผ้าสีดาหูช้าง

สิงโตอนันดาแดง

สิงโตนักกล้าม

ลิ้นกระบือ

เอื้องครั่งสายสั้น

เอื้องน้อย
 

พระยาฉัททันต์

เอื้องคำฝอย(อินเดีย)

ช้างพลาย

เข็มม่วงเผือก

เฟิน สร้อยนารี (สร้อยนางกรอง)

เอื้องชะนี
 

อั้วนวลจันทร์

เข็มแสด

สิงโตมูเซอร์

เฟิน สร้อยนางกรองเหลี่ยม

จุหลัน

กระต่ายหูเดียว
 

Coelogyne sp.

เอื้องนมหนู รูหินี

เอื้องแผงใบใหญ่

กลีบมะเฟือง

กะเรกะร่อนปากเป็ด

สิงโตถิ่นใต้
 

ม่อนไข่

เสือปลา

เข็มขาว

ช้างกระ

สิงโตสุขะกุล

ไอยเรศแดง
 

ไอยเรศเผือก

เอื้องกาบดอก

เอื้องเทียนขาว

Phal.parishii

สิงโตปากเป็ด

เอื้องโมกพรุ
 

Bulb.albidostylidium

เอื้องหินแดง

เอื้องม้าลาย

เอื้องนิ่มดอกเหลือง

เอื้องสายหลวงใต้

เอื้องแซะ
 

สิงโตร่มขาว

เอื้องข้าวสาร

เอื้องแปรงสีฟันเผือก

เอื้องนางนวล

กุหลาบมาลัยแดง

พวงหยก
 

เอื้องช่อม่วง

เอื้องแซะภู

เอื้องสายมรกต

เอื้องคำกิ่ว

สิงโตรวงทอง

เอื้องสายหลวง
 

เฟิน สร้อยนางกรอง

Phal.violacea var. alba

เฟิน เขากวางตั้ง

เสือลาย

สิงโตนางรำ

เอื้องสายล่องแล่ง
 

ม้าวิ่ง ม้าบิน

เอื้องแปรงสีฟัน

สะแล่ง

รองเท้านารีคางกบ

สิงโตร่มชมพู

ฟ้ามุ่ย
 

Phal.equestris

เฟิน ยมโดย

สิงโตไบคัลเลอร์

เอื้องสายวิสูตร

เอื้องเงินหลวง

รองเท้านารีขาวชุมพร
 

Phal.cornu-cervi

กล้วยไม้ดินว่านจูงนาง

เขี้ยวเสือลาย

สิงโตสยาม

ช้างผสมโขลง

จุหลันเผือก
 

สามปอยดง

เอื้องม่อนไข่เหลี่ยม

เอื้องช้างน้าว

เอื้องพร้าวเผือก

กุหลาบกระเป๋าปิด

สิงโตนกเหยี่ยวใหญ่
 

สิงโตกลีบหลอด

เฟิน ชายผ้าสีดาปักษ์ใต้ (สายม่าน)

เอื้องสายเสริฐ

พญาไร้ใบ

เข็มม่วง

เอื้องปากนกแก้ว
 

เขาแกะ

รองเท้านารีขาวพังงา

เอื้องเทียนน้อย

เอื้องเทียนใบแคบ

เฟิน หางสิงห์

เอื้องช้อนทอง
 

กุหลาบกระบี่

สิงโตเครายาว (ลองกีส)

Phal.mannii

กล้วยไม้มือนาง

เอื้องสีตาล

รองเท้านารีเหลืองเลย
 

ช้างแดง

Phal.cornu-cervi var. alba

กุหลาบน่าน

เอื้องช้างน้าวเผือก

กาลันเทปากแดง

สิงโตลินเลย์
 

Phal.amboinensis white

เอื้องกุหลาบแดง

เอื้องสายสี่ดอก

เอื้องโมกเผือก

เอื้องหนวดพราหมณ์

เอื้องสายน้ำนม
 

เอื้องทอง

เอื้องโมก

เอื้องดอกมะเขือใต้

สวนน้ำตกแบบธรรมชาติภายในอาคาร

กะเรกะร่อนเขา

เอื้องสายเสริฐ มาเลย์
 

นางลม

รองเท้านารีเหลืองกาญจน์

เอื้องนางชี

กะเรกะร่อนด้ามข้าว

เอื้องเทียนส้ม

เอื้องสายม่วง
 

สิงโตนาคราช

รองเท้านารีอินทนนท์

แมงปอทอง