กล้วยไม้มือนาง

เอื้องเทียนขาว

Phal.mannii

สิงโตเขี้ยวกระบี่

สิงโตรวงทอง

สิงโตแซงกุย
 

กุหลาบน่าน

จุหลัน

Phal.zebrina

จุหลันเผือก

เอื้องสายน้ำนม

กาลันเทปากแดง
 

เอื้องเทียน

เอื้องเงินแดง

เอื้องโมกเผือก

สิงโตร่มแดง

เอื้องสายเสริฐ

เอื้องตาเหิน
 

รองเท้านารีช่องอ่างทอง

เอื้องสายสุคนธ์

เอื้องเก้ากิ่ว

Phal.tetraspis

ว่านเพชรหึงเผือก

เอื้องแซะภู
 

เอื้องสายล่องแล่ง

Phal.violacea

Phal.equestris

เหลืองจันทบูร

เอื้องโมกพรุ

สิงโตนกเหยี่ยวเล็ก
 

เอื้องหินแดง

รองเท้านารีเหลืองกาญจน์

เอื้องสายหลวงเผือก

รองเท้านารีเมืองกาญจน์

ม้าวิ่ง ม้าบิน

เอื้องตีนจิ้งจก
 

เอื้องมณีไตรรงค์

เอื้องน้อย

เอื้องตีนเต่า

Coelogyne sp.

เอื้องสายน้ำผึ้ง

สิงโตนาคราช
 

กลีบมะเฟือง

นางอั้ว

กะเรกะร่อนอินทนนท์ เอื้องกำเบื้อ

กุหลาบมาลัยแดง

เฟิน สร้อยนารี (สร้อยนางกรอง)

เอื้องทอง
 

สิงโตเครายาว (ลองกีส)

เอื้องผึ้งจิ๋ว

กระต่ายหูเดียว

เอื้องสายม่วง

แมงปอทอง

เอื้องคำผักปราบ
 

สวนน้ำตก สวนหิน ตอไม้

ช้างดำ

หวายแบน

สิงโตฮานีฟ

สิงโตอนันดาเหลือง

เอื้องแซะ
 

เอื้องพร้าวเผือก

เอื้องคำปอน

เขาแกะ

สิงโตโพลี

เสือปลา

สิงโตนักกล้าม
 

ม่อนไข่

เอื้องสายสี่ดอก

พวงหยก

เอื้องสายน้ำผึ้งลาว

ไอยเรศ

เฟิน ช้องนางคลี่
 

เอื้องสีลา

กุหลาบอินทจักร

กล้วยไม้ดินว่านจูงนาง

หวายแดง

เอื้องเทียนน้อย

สามปอยขุนตาล
 

Phal.violacea var. alba

เอื้องเม็ดงา

สิงโตสุขะกุล

เอื้องนิ่ม

เอื้องคำฝอย(อินเดีย)

เสือเหลือง
 

พญาไร้ใบ

เอื้องแปรงสีฟันเผือก

ช้างผสมโขลง

เอื้องช่อม่วง

ว่านเพชรหึง

เข็มม่วงเผือก
 

อั้วพวงมณี

เข็มม่วง

เอื้องครั่งสายสั้น

เอื้องนางรุ้ง

Phal.amboinensis yellow

เอื้องคำปากไก่
 

สิงโตงาม

แววมยุรา

phal.lueddemanniana

สิงโตลินเลย์

ตอติเลเผือก

แกรมมะโตป่า
 

สิงโตสยามปากม่วง

เอื้องนางนวล

ไอยเรศแดง

เฟิน สร้อยนางกรอง

กะเรกะร่อนด้ามข้าว

ไม้เท้าฤๅษี
 

เอื้องกุหลาบแดง

ฟ้ามุ่ย

ช้างพลาย

สิงโตไบคัลเลอร์

รองเท้านารีเหลืองเลย

เอื้องผึ้ง
 

เอื้องจำปาน่าน

เอื้องเงินหลวง

เฟิน ระย้าเกล็ดหอย (เกล็ดปลาช่อน)

สิงโตปากเป็ด

เอื้องนิ่มดอกเหลือง

กะเรกะร่อนตุ๊กตาร่อนเร่
 

เฟินแววแมงทับ,สไบแพร

ช้างแดง

Phal.venosa

เอื้องกาบดอก

ช้างเผือก

เอื้องปากนกแก้ว
 

เอื้องแปรงสีฟัน

เอื้องข้าวสาร

พูลช้าง

สิงโตมูเซอร์

Phal.cornu-cervi var. red

สิงโตนางรำ
 

Bulb.albidostylidium

สิงโตพู่รัศมี

เฟิน ชายผ้าสีดาหูช้าง

เอื้องชะนี

กุหลาบกระเป๋าเปิด

สิงโตสยาม
 

เอื้องดอกมะเขือใต้

เอื้องสายมรกต

เอื้องคำกิ่วเวียดนาม

อั้วสาคริก

Phal.parishii

เฟิน ชายผ้าสีดาปักษ์ใต้ (สายม่าน)
 

เอื้องคำกิ่ว

เฟิน ช้องนางคลี่ (แคระ)

สิงโตนกเหยี่ยวใหญ่

สามปอยชมพู

สิงโตพัดโบก

รองเท้านารีคางกบคอแดง
 

เฟิน สร้อยนางกรองเหลี่ยม

Bulb.digoelense

รองเท้านารีเหลืองกระบี่

เอื้องคำ

Phal.cornu-cervi var. alba

เข็มหนู
 

นางลม

เอื้องนางชี

เอื้องนางฟ่อน

ช้องนางคลี่บลู ช้องนางคลี่สีฟ้า

ตากาฉ่อ

ว่านน้ำทอง
 

เอื้องสายหลวง

เข็มขาว

สิงโตก้ามปูแดง

เฟิน ยมโดย

ตอติเล

เอื้องเทียนส้ม
 

สิงโตอนันดาแดง

ว่านหัวครู

เฟิน หางสิงห์บลู

Phal.cornu-cervi

เอื้องโมก

เอื้องเงิน
 

สิงโตอาจารย์เต็ม

เอื้องแบนปากตัด

เอื้องหนวดพราหมณ์

Phal.sumatrana

เอื้องสายหลวงใต้

สวนน้ำตกแบบธรรมชาติภายในอาคาร
 

กะเรกะร่อนปากเป็ด

ไอยเรศเผือก

เอื้องแววคำพม่า

สิงโตร่มชมพู

กุหลาบกระบี่

สามปอยดง
 

รองเท้านารีเหลืองปราจีน

ช้างกระ

เอื้องคำป๊อก

เอื้องครั่งแสด

เอื้องผาเวียง

เอื้องเทียนใบแคบ
 

สร้อยทอง

เอื้องแผงใบใหญ่

สะแล่ง

เอื้องม้าลาย

เอื้องไตรดอกแดง

รองเท้านารีขาวชุมพร
 

เอื้องแซะภูกระดึง

ผีเสื้อชมพู

สิงโตร่มใหญ่

สิงโตร่มขาว

เข็มแสด

รองเท้านารีสุขะกุล
 

ลิ้นกระบือ

รองเท้านารีขาวสตูล

ช้างสารภี

เอื้องเมี่ยงกิ่งดำ

Phal.speciosa

สิงโตพู่ทอง
 

เสือโคร่ง

กุหลาบกระเป๋าปิด

เอื้องสีตาล

กาลันเทชมพู

เอื้องตะขาบใหญ่

รองเท้านารีเหลืองตรัง
 

เอื้องมัจฉานุ

เอื้องสายเสริฐ มาเลย์

เฟิน เขากวางตั้ง

ช้างงาเดียว

รองเท้านารีดอยตุง

สิงโตประหลาด
 

กะเรกะร่อนเขา

สิงโตดอกคู่

เอื้องม่อนไข่เหลี่ยม

พระยาฉัททันต์

เอื้องสายวิสูตร

เอื้องนมหนู รูหินี
 

เฟิน หางสิงห์

สิงโตถิ่นใต้

สิงโตกลีบหลอด

เอื้องช้างน้าว

เอื้องช้างน้าวเผือก

กาลันเทแดง
 

เขี้ยวเสือลาย

สิงโตหลอดไฟ

เอื้องช้อนทอง

Phal.amboinensis white

Phal.fuscata

เอื้องมณีรัตนา
 

รองเท้านารีคางกบ

เอื้องบายศรี

เสือลาย

เอื้องชูคาง

รองเท้านารีอินทนนท์

สิงโตสมอหิน
 

สิงโตก้ามปูใหญ่

อั้วนวลจันทร์

เอื้องดอกมะเขือ

ลิ้นมังกร

เอื้องดินใบไผ่

รองเท้านารีขาวพังงา
 

หนวดพราหมณ์ดอย

สิงโตก้านหลอด

เอื้องพร้าว