สิงโตนกเหยี่ยวใหญ่

สิงโตอนันดาเหลือง

รองเท้านารีช่องอ่างทอง

เอื้องบายศรี

สิงโตเครายาว (ลองกีส)

เอื้องแบนปากตัด
 

เอื้องแปรงสีฟันเผือก

ลิ้นมังกร

สิงโตเขี้ยวกระบี่

เข็มม่วง

สิงโตปากเป็ด

สิงโตร่มขาว
 

เอื้องมัจฉานุ

เอื้องสายม่วง

เอื้องเม็ดงา

กระต่ายหูเดียว

ไอยเรศเผือก

สิงโตพู่ทอง
 

เอื้องช่อม่วง

พูลช้าง

สิงโตอาจารย์เต็ม

เอื้องสายสี่ดอก

แกรมมะโตป่า

กาลันเทแดง
 

ไม้เท้าฤๅษี

เอื้องแปรงสีฟัน

สามปอยขุนตาล

กาลันเทปากแดง

สิงโตสยาม

สิงโตประหลาด
 

รองเท้านารีคางกบ

เอื้องไตรดอกแดง

ไอยเรศ

เอื้องสายมรกต

เอื้องคำปอน

เอื้องชะนี
 

สิงโตสมอหิน

รองเท้านารีเหลืองกาญจน์

สามปอยดง

เอื้องปากนกแก้ว

อั้วพวงมณี

สิงโตโพลี
 

กะเรกะร่อนด้ามข้าว

สิงโตพัดโบก

เอื้องนางชี

ว่านน้ำทอง

แมงปอทอง

เฟิน หางสิงห์บลู
 

สิงโตร่มใหญ่

ลิ้นกระบือ

หวายแบน

เอื้องเทียนใบแคบ

เอื้องทอง

กล้วยไม้ดินว่านจูงนาง
 

เอื้องดอกมะเขือใต้

ว่านหัวครู

เอื้องชูคาง

เอื้องตีนจิ้งจก

Bulb.digoelense

สิงโตลินเลย์
 

เอื้องสายหลวง

สวนน้ำตก สวนหิน ตอไม้

เอื้องเมี่ยงกิ่งดำ

Phal.tetraspis

เอื้องสายน้ำผึ้ง

เอื้องครั่งสายสั้น
 

Phal.cornu-cervi var. red

phal.lueddemanniana

ช้างพลาย

สิงโตแซงกุย

เอื้องดินใบไผ่

กะเรกะร่อนอินทนนท์ เอื้องกำเบื้อ
 

รองเท้านารีเหลืองปราจีน

เอื้องคำปากไก่

รองเท้านารีเหลืองกระบี่

เอื้องผึ้ง

เอื้องสีลา

รองเท้านารีเหลืองเลย
 

เอื้องสายสุคนธ์

Phal.equestris

สิงโตงาม

เอื้องครั่งแสด

เอื้องนมหนู รูหินี

เอื้องช้างน้าว
 

เสือโคร่ง

เอื้องแซะภูกระดึง

ว่านเพชรหึงเผือก

เอื้องแซะภู

เฟิน ช้องนางคลี่

ช้างเผือก
 

เอื้องแผงใบใหญ่

เอื้องช้างน้าวเผือก

Phal.sumatrana

เฟิน เขากวางตั้ง

เอื้องนางฟ่อน

เอื้องเงินแดง
 

เอื้องเทียนขาว

หนวดพราหมณ์ดอย

รองเท้านารีเมืองกาญจน์

อั้วสาคริก

ตากาฉ่อ

Bulb.albidostylidium
 

นางลม

ตอติเล

สิงโตถิ่นใต้

เอื้องแววคำพม่า

Coelogyne sp.

กะเรกะร่อนปากเป็ด
 

รองเท้านารีดอยตุง

กุหลาบกระบี่

เหลืองจันทบูร

ช้างกระ

Phal.parishii

เอื้องสายหลวงเผือก
 

เอื้องดอกมะเขือ

เอื้องนางรุ้ง

กุหลาบมาลัยแดง

เอื้องสายเสริฐ มาเลย์

ผีเสื้อชมพู

กุหลาบอินทจักร
 

สิงโตดอกคู่

เอื้องสายน้ำนม

เฟิน ระย้าเกล็ดหอย (เกล็ดปลาช่อน)

สิงโตรวงทอง

เอื้องเทียน

ช้างดำ
 

สิงโตไบคัลเลอร์

รองเท้านารีเหลืองตรัง

สิงโตนาคราช

เอื้องสายเสริฐ

เอื้องสายล่องแล่ง

กาลันเทชมพู
 

ช้างผสมโขลง

Phal.speciosa

เอื้องสายวิสูตร

เอื้องหนวดพราหมณ์

กลีบมะเฟือง

สิงโตร่มชมพู
 

เอื้องม่อนไข่เหลี่ยม

Phal.amboinensis white

ช้างสารภี

แววมยุรา

เอื้องโมกเผือก

ว่านเพชรหึง
 

กุหลาบกระเป๋าเปิด

เอื้องช้อนทอง

เอื้องจำปาน่าน

เอื้องพร้าวเผือก

เขาแกะ

เอื้องคำป๊อก
 

เฟิน สร้อยนางกรอง

ช้างงาเดียว

เอื้องกาบดอก

เข็มหนู

เอื้องนิ่ม

อั้วนวลจันทร์
 

สิงโตก้ามปูใหญ่

เฟิน ชายผ้าสีดาปักษ์ใต้ (สายม่าน)

Phal.cornu-cervi

เฟินแววแมงทับ,สไบแพร

กะเรกะร่อนเขา

เอื้องแซะ
 

Phal.violacea var. alba

Phal.amboinensis yellow

เฟิน ช้องนางคลี่ (แคระ)

สิงโตนางรำ

เอื้องม้าลาย

กล้วยไม้มือนาง
 

เอื้องคำกิ่ว

รองเท้านารีสุขะกุล

ช้างแดง

เอื้องผาเวียง

เอื้องสายหลวงใต้

สิงโตหลอดไฟ
 

Phal.cornu-cervi var. alba

กุหลาบกระเป๋าปิด

สิงโตร่มแดง

สิงโตสุขะกุล

เฟิน สร้อยนางกรองเหลี่ยม

ม่อนไข่
 

เอื้องเทียนส้ม

เข็มขาว

เอื้องโมก

เขี้ยวเสือลาย

สิงโตอนันดาแดง

กุหลาบน่าน
 

เสือลาย

เอื้องน้อย

เฟิน ยมโดย

พระยาฉัททันต์

Phal.fuscata

สิงโตพู่รัศมี
 

เอื้องกุหลาบแดง

สิงโตกลีบหลอด

สวนน้ำตกแบบธรรมชาติภายในอาคาร

เข็มม่วงเผือก

เอื้องผึ้งจิ๋ว

Phal.venosa
 

เอื้องมณีไตรรงค์

ไอยเรศแดง

พญาไร้ใบ

เอื้องพร้าว

สิงโตสยามปากม่วง

สิงโตฮานีฟ
 

รองเท้านารีขาวสตูล

เอื้องคำฝอย(อินเดีย)

เอื้องเทียนน้อย

เอื้องโมกพรุ

สร้อยทอง

สิงโตนักกล้าม
 

เอื้องสีตาล

สิงโตก้ามปูแดง

เอื้องนางนวล

Phal.violacea

เฟิน สร้อยนารี (สร้อยนางกรอง)

รองเท้านารีอินทนนท์
 

ตอติเลเผือก

นางอั้ว

เอื้องตะขาบใหญ่

กะเรกะร่อนตุ๊กตาร่อนเร่

Phal.zebrina

ช้องนางคลี่บลู ช้องนางคลี่สีฟ้า
 

เฟิน ชายผ้าสีดาหูช้าง

เอื้องมณีรัตนา

เสือปลา

เอื้องเงิน

เฟิน หางสิงห์

Phal.mannii
 

เอื้องหินแดง

สะแล่ง

เอื้องข้าวสาร

เอื้องคำกิ่วเวียดนาม

เข็มแสด

รองเท้านารีขาวพังงา
 

เอื้องสายน้ำผึ้งลาว

ฟ้ามุ่ย

เอื้องนิ่มดอกเหลือง

สิงโตก้านหลอด

เอื้องเงินหลวง

รองเท้านารีขาวชุมพร
 

ม้าวิ่ง ม้าบิน

เอื้องคำผักปราบ

สิงโตนกเหยี่ยวเล็ก

รองเท้านารีคางกบคอแดง

พวงหยก

เอื้องตีนเต่า
 

เอื้องตาเหิน

จุหลันเผือก

สามปอยชมพู

สิงโตมูเซอร์

เสือเหลือง

หวายแดง
 

เอื้องคำ

เอื้องเก้ากิ่ว

จุหลัน