เฟิน ช้องนางคลี่

Phal.cornu-cervi var. red

เอื้องเทียนน้อย

เอื้องคำปากไก่

เข็มม่วงเผือก

กุหลาบกระบี่
 

เอื้องสายม่วง

เอื้องมณีรัตนา

เอื้องครั่งแสด

เอื้องสายสี่ดอก

ช้างงาเดียว

เอื้องเงิน
 

Phal.fuscata

เอื้องแผงใบใหญ่

สิงโตนักกล้าม

ว่านน้ำทอง

กุหลาบกระเป๋าเปิด

เฟิน เขากวางตั้ง
 

ฟ้ามุ่ย

เอื้องผึ้ง

ตอติเล

เอื้องน้อย

ม่อนไข่

เอื้องเทียนขาว
 

เอื้องสายน้ำนม

กาลันเทแดง

เอื้องตีนเต่า

ช้างเผือก

เฟิน ระย้าเกล็ดหอย (เกล็ดปลาช่อน)

กุหลาบอินทจักร
 

เอื้องเงินหลวง

เอื้องสายน้ำผึ้งลาว

เอื้องนิ่มดอกเหลือง

เอื้องครั่งสายสั้น

เอื้องแววคำพม่า

สิงโตสมอหิน
 

สิงโตอาจารย์เต็ม

Phal.amboinensis white

เอื้องคำ

เอื้องคำฝอย(อินเดีย)

ช้างสารภี

เอื้องแปรงสีฟัน
 

เฟิน สร้อยนารี (สร้อยนางกรอง)

เอื้องบายศรี

นางลม

เอื้องหนวดพราหมณ์

สามปอยดง

นางอั้ว
 

เข็มแสด

Phal.cornu-cervi var. alba

เอื้องข้าวสาร

สิงโตร่มใหญ่

เอื้องแซะภู

Phal.tetraspis
 

ช้างดำ

สามปอยชมพู

กาลันเทชมพู

สิงโตถิ่นใต้

เข็มขาว

เหลืองจันทบูร
 

เอื้องสายเสริฐ มาเลย์

เอื้องชะนี

กะเรกะร่อนตุ๊กตาร่อนเร่

รองเท้านารีเหลืองกาญจน์

เอื้องตีนจิ้งจก

สิงโตรวงทอง
 

ม้าวิ่ง ม้าบิน

รองเท้านารีคางกบคอแดง

เฟิน สร้อยนางกรองเหลี่ยม

Phal.amboinensis yellow

เอื้องเงินแดง

Phal.sumatrana
 

หวายแบน

ช้างแดง

เอื้องคำผักปราบ

เอื้องสายหลวง

เอื้องตะขาบใหญ่

รองเท้านารีขาวสตูล
 

สิงโตนาคราช

เอื้องแบนปากตัด

เอื้องนางนวล

กุหลาบน่าน

กะเรกะร่อนเขา

สิงโตพู่ทอง
 

เอื้องช้อนทอง

เอื้องสายเสริฐ

เอื้องทอง

phal.lueddemanniana

Coelogyne sp.

เอื้องโมกเผือก
 

สิงโตฮานีฟ

จุหลัน

Bulb.albidostylidium

รองเท้านารีช่องอ่างทอง

เอื้องโมก

ว่านเพชรหึง
 

ลิ้นกระบือ

กะเรกะร่อนปากเป็ด

แมงปอทอง

สิงโตอนันดาแดง

เอื้องสายวิสูตร

เสือปลา
 

สิงโตโพลี

เอื้องสายหลวงเผือก

เอื้องสายน้ำผึ้ง

กล้วยไม้ดินว่านจูงนาง

เอื้องนิ่ม

รองเท้านารีเหลืองกระบี่
 

สวนน้ำตก สวนหิน ตอไม้

สิงโตเครายาว (ลองกีส)

อั้วนวลจันทร์

อั้วสาคริก

เฟิน ชายผ้าสีดาหูช้าง

สิงโตก้ามปูแดง
 

สิงโตเขี้ยวกระบี่

เอื้องตาเหิน

กุหลาบมาลัยแดง

เอื้องช้างน้าวเผือก

รองเท้านารีขาวชุมพร

กลีบมะเฟือง
 

ตากาฉ่อ

เอื้องม้าลาย

เอื้องไตรดอกแดง

Phal.mannii

กาลันเทปากแดง

สิงโตหลอดไฟ
 

สิงโตงาม

เอื้องเทียนส้ม

เฟิน หางสิงห์

สิงโตร่มขาว

เอื้องสายหลวงใต้

เฟิน สร้อยนางกรอง
 

เอื้องนางชี

เสือเหลือง

เอื้องนางรุ้ง

เอื้องนมหนู รูหินี

เอื้องพร้าว

สิงโตประหลาด
 

สิงโตอนันดาเหลือง

สิงโตก้านหลอด

เอื้องนางฟ่อน

ว่านเพชรหึงเผือก

สิงโตดอกคู่

หวายแดง
 

หนวดพราหมณ์ดอย

เอื้องช้างน้าว

เอื้องหินแดง

รองเท้านารีเหลืองตรัง

ลิ้นมังกร

รองเท้านารีดอยตุง
 

เฟิน ช้องนางคลี่ (แคระ)

เอื้องเม็ดงา

รองเท้านารีเหลืองปราจีน

สร้อยทอง

Phal.violacea

เสือลาย
 

เอื้องเทียน

เอื้องผาเวียง

เอื้องเก้ากิ่ว

รองเท้านารีคางกบ

เอื้องคำป๊อก

เอื้องคำกิ่วเวียดนาม
 

เอื้องแปรงสีฟันเผือก

Phal.zebrina

เฟิน ชายผ้าสีดาปักษ์ใต้ (สายม่าน)

เอื้องจำปาน่าน

เอื้องดอกมะเขือใต้

สิงโตพัดโบก
 

พระยาฉัททันต์

กุหลาบกระเป๋าปิด

Bulb.digoelense

เอื้องสายสุคนธ์

เข็มม่วง

สิงโตร่มแดง
 

กะเรกะร่อนอินทนนท์ เอื้องกำเบื้อ

เขาแกะ

สิงโตกลีบหลอด

สิงโตสยามปากม่วง

สิงโตมูเซอร์

เอื้องช่อม่วง
 

สะแล่ง

เอื้องแซะ

เข็มหนู

สิงโตนกเหยี่ยวใหญ่

สิงโตก้ามปูใหญ่

เอื้องแซะภูกระดึง
 

ไม้เท้าฤๅษี

ช้องนางคลี่บลู ช้องนางคลี่สีฟ้า

รองเท้านารีอินทนนท์

เอื้องดอกมะเขือ

ช้างผสมโขลง

เอื้องดินใบไผ่
 

เฟิน ยมโดย

ไอยเรศแดง

เอื้องพร้าวเผือก

สิงโตสยาม

เสือโคร่ง

สวนน้ำตกแบบธรรมชาติภายในอาคาร
 

เขี้ยวเสือลาย

เอื้องสายมรกต

Phal.speciosa

รองเท้านารีเมืองกาญจน์

เอื้องมัจฉานุ

สิงโตพู่รัศมี
 

ตอติเลเผือก

เอื้องสีลา

รองเท้านารีเหลืองเลย

รองเท้านารีสุขะกุล

เอื้องชูคาง

เอื้องผึ้งจิ๋ว
 

Phal.violacea var. alba

แววมยุรา

แกรมมะโตป่า

พูลช้าง

เอื้องคำปอน

พญาไร้ใบ
 

เอื้องเมี่ยงกิ่งดำ

รองเท้านารีขาวพังงา

สามปอยขุนตาล

Phal.cornu-cervi

เอื้องคำกิ่ว

เอื้องกาบดอก
 

สิงโตนางรำ

สิงโตลินเลย์

เฟินแววแมงทับ,สไบแพร

สิงโตร่มชมพู

ช้างพลาย

ผีเสื้อชมพู
 

สิงโตนกเหยี่ยวเล็ก

กล้วยไม้มือนาง

ไอยเรศเผือก

Phal.venosa

อั้วพวงมณี

พวงหยก
 

จุหลันเผือก

Phal.equestris

เอื้องม่อนไข่เหลี่ยม

สิงโตไบคัลเลอร์

ไอยเรศ

เอื้องเทียนใบแคบ
 

เอื้องสายล่องแล่ง

เอื้องสีตาล

สิงโตปากเป็ด

สิงโตสุขะกุล

กระต่ายหูเดียว

ว่านหัวครู
 

เอื้องกุหลาบแดง

เอื้องโมกพรุ

เฟิน หางสิงห์บลู

เอื้องมณีไตรรงค์

Phal.parishii

สิงโตแซงกุย
 

เอื้องปากนกแก้ว

ช้างกระ

กะเรกะร่อนด้ามข้าว