เอื้องข้าวสาร

ไอยเรศเผือก

สวนน้ำตกแบบธรรมชาติภายในอาคาร

เอื้องพร้าวเผือก

เอื้องสายวิสูตร

กะเรกะร่อนตุ๊กตาร่อนเร่
 

เอื้องหินแดง

สิงโตไบคัลเลอร์

สิงโตดอกคู่

Phal.cornu-cervi var. alba

Phal.equestris

เอื้องแปรงสีฟัน
 

เอื้องนางนวล

เอื้องโมกเผือก

กุหลาบน่าน

เอื้องครั่งแสด

เอื้องเงินแดง

เอื้องเก้ากิ่ว
 

เอื้องสายมรกต

สิงโตสุขะกุล

สิงโตปากเป็ด

สิงโตกลีบหลอด

ไอยเรศแดง

เฟิน สร้อยนางกรอง
 

สิงโตโพลี

เฟิน สร้อยนางกรองเหลี่ยม

เอื้องมณีไตรรงค์

เอื้องคำปากไก่

ม่อนไข่

เฟินแววแมงทับ,สไบแพร
 

เอื้องตีนเต่า

เอื้องแซะภู

นางลม

Bulb.digoelense

Phal.sumatrana

แกรมมะโตป่า
 

เอื้องผึ้ง

รองเท้านารีเหลืองตรัง

เอื้องตาเหิน

Phal.amboinensis white

ว่านเพชรหึงเผือก

จุหลัน
 

เอื้องสายน้ำผึ้งลาว

เอื้องตะขาบใหญ่

สิงโตหลอดไฟ

แววมยุรา

กุหลาบมาลัยแดง

สิงโตร่มใหญ่
 

ฟ้ามุ่ย

เอื้องตีนจิ้งจก

เอื้องโมกพรุ

เอื้องดอกมะเขือใต้

สิงโตเขี้ยวกระบี่

เอื้องม่อนไข่เหลี่ยม
 

สิงโตก้ามปูแดง

เอื้องคำป๊อก

ผีเสื้อชมพู

เอื้องเม็ดงา

เอื้องสายหลวงใต้

สามปอยขุนตาล
 

รองเท้านารีขาวชุมพร

เฟิน ระย้าเกล็ดหอย (เกล็ดปลาช่อน)

สิงโตพัดโบก

Phal.mannii

เอื้องสายสุคนธ์

เสือโคร่ง
 

รองเท้านารีช่องอ่างทอง

ช้างผสมโขลง

เอื้องช้างน้าวเผือก

เสือลาย

รองเท้านารีดอยตุง

เข็มขาว
 

เข็มแสด

เอื้องมัจฉานุ

เอื้องชะนี

พระยาฉัททันต์

สิงโตก้ามปูใหญ่

Phal.parishii
 

เอื้องจำปาน่าน

สิงโตนกเหยี่ยวใหญ่

รองเท้านารีขาวสตูล

ตากาฉ่อ

สิงโตร่มแดง

เอื้องสายม่วง
 

รองเท้านารีอินทนนท์

เอื้องสายเสริฐ มาเลย์

ตอติเล

เหลืองจันทบูร

สะแล่ง

เอื้องเทียนขาว
 

เอื้องสายน้ำนม

เอื้องพร้าว

เอื้องช้อนทอง

เอื้องเทียนน้อย

Phal.cornu-cervi

ช้างแดง
 

เอื้องช่อม่วง

เอื้องคำ

สวนน้ำตก สวนหิน ตอไม้

ว่านน้ำทอง

ลิ้นมังกร

phal.lueddemanniana
 

กล้วยไม้มือนาง

กาลันเทปากแดง

รองเท้านารีเหลืองกาญจน์

สิงโตร่มชมพู

เอื้องดินใบไผ่

กล้วยไม้ดินว่านจูงนาง
 

สิงโตร่มขาว

สิงโตลินเลย์

เอื้องนิ่ม

กุหลาบกระเป๋าปิด

เสือเหลือง

รองเท้านารีคางกบคอแดง
 

สิงโตอนันดาแดง

เอื้องบายศรี

สิงโตประหลาด

เอื้องเทียนใบแคบ

เอื้องเมี่ยงกิ่งดำ

เอื้องแซะภูกระดึง
 

เขาแกะ

เอื้องช้างน้าว

หวายแดง

สิงโตแซงกุย

เอื้องม้าลาย

หวายแบน
 

รองเท้านารีเหลืองปราจีน

กะเรกะร่อนอินทนนท์ เอื้องกำเบื้อ

สิงโตก้านหลอด

รองเท้านารีเหลืองเลย

เอื้องสายล่องแล่ง

Phal.violacea var. alba
 

Phal.tetraspis

นางอั้ว

กาลันเทชมพู

เอื้องดอกมะเขือ

ช้างพลาย

ว่านหัวครู
 

เอื้องนางรุ้ง

สิงโตนกเหยี่ยวเล็ก

ไอยเรศ

สิงโตสยาม

เข็มหนู

เอื้องนางฟ่อน
 

เอื้องมณีรัตนา

เอื้องแบนปากตัด

Phal.amboinensis yellow

เอื้องเทียนส้ม

กาลันเทแดง

กุหลาบกระบี่
 

เอื้องสายน้ำผึ้ง

เอื้องคำกิ่วเวียดนาม

สิงโตสมอหิน

รองเท้านารีเมืองกาญจน์

เอื้องคำฝอย(อินเดีย)

สิงโตงาม
 

เอื้องหนวดพราหมณ์

กลีบมะเฟือง

สามปอยชมพู

สร้อยทอง

เอื้องแววคำพม่า

กะเรกะร่อนปากเป็ด
 

Phal.venosa

พญาไร้ใบ

สิงโตถิ่นใต้

เอื้องสายสี่ดอก

เอื้องเงิน

ไม้เท้าฤๅษี
 

Phal.fuscata

เฟิน ชายผ้าสีดาปักษ์ใต้ (สายม่าน)

เอื้องคำผักปราบ

พวงหยก

เฟิน ชายผ้าสีดาหูช้าง

พูลช้าง
 

เอื้องกุหลาบแดง

เอื้องแผงใบใหญ่

เอื้องนางชี

เขี้ยวเสือลาย

เอื้องสีลา

เอื้องน้อย
 

เอื้องนิ่มดอกเหลือง

อั้วสาคริก

เฟิน ช้องนางคลี่ (แคระ)

สิงโตสยามปากม่วง

เอื้องแปรงสีฟันเผือก

เอื้องคำกิ่ว
 

อั้วพวงมณี

จุหลันเผือก

เอื้องปากนกแก้ว

เอื้องคำปอน

เสือปลา

สิงโตอาจารย์เต็ม
 

สิงโตพู่ทอง

เข็มม่วง

ม้าวิ่ง ม้าบิน

เอื้องสายหลวงเผือก

สิงโตรวงทอง

เฟิน ช้องนางคลี่
 

ลิ้นกระบือ

เข็มม่วงเผือก

รองเท้านารีเหลืองกระบี่

ช้างดำ

ช้างงาเดียว

ว่านเพชรหึง
 

กะเรกะร่อนด้ามข้าว

เอื้องเงินหลวง

เฟิน สร้อยนารี (สร้อยนางกรอง)

สิงโตเครายาว (ลองกีส)

รองเท้านารีสุขะกุล

สิงโตนางรำ
 

เอื้องไตรดอกแดง

ตอติเลเผือก

ช้างสารภี

ช้างกระ

Phal.cornu-cervi var. red

สิงโตอนันดาเหลือง
 

แมงปอทอง

เฟิน เขากวางตั้ง

Phal.speciosa

เอื้องผาเวียง

กระต่ายหูเดียว

เอื้องแซะ
 

เอื้องสีตาล

เอื้องสายหลวง

ช้างเผือก

เอื้องเทียน

สามปอยดง

สิงโตนักกล้าม
 

เอื้องผึ้งจิ๋ว

เอื้องกาบดอก

เฟิน หางสิงห์

Bulb.albidostylidium

เอื้องครั่งสายสั้น

เอื้องนมหนู รูหินี
 

Phal.violacea

เฟิน ยมโดย

หนวดพราหมณ์ดอย

เอื้องโมก

กุหลาบอินทจักร

อั้วนวลจันทร์
 

สิงโตนาคราช

สิงโตพู่รัศมี

รองเท้านารีคางกบ

Phal.zebrina

Coelogyne sp.

สิงโตมูเซอร์
 

ช้องนางคลี่บลู ช้องนางคลี่สีฟ้า

กะเรกะร่อนเขา

สิงโตฮานีฟ

เฟิน หางสิงห์บลู

กุหลาบกระเป๋าเปิด

รองเท้านารีขาวพังงา
 

เอื้องทอง

เอื้องสายเสริฐ

เอื้องชูคาง