สิงโตร่มแดง

กุหลาบมาลัยแดง

สิงโตก้ามปูใหญ่

กุหลาบอินทจักร

รองเท้านารีสุขะกุล

สิงโตพัดโบก
 

เขี้ยวเสือลาย

Phal.mannii

พูลช้าง

เอื้องแผงใบใหญ่

แกรมมะโตป่า

Phal.cornu-cervi var. red
 

ลิ้นมังกร

ช้างแดง

ไอยเรศแดง

เอื้องคำ

สิงโตสมอหิน

เอื้องเทียนส้ม
 

กุหลาบกระบี่

เอื้องกาบดอก

หวายแบน

เฟิน ชายผ้าสีดาหูช้าง

เอื้องคำกิ่ว

ตอติเล
 

เอื้องครั่งสายสั้น

เสือลาย

เอื้องนางฟ่อน

สิงโตฮานีฟ

เฟิน ช้องนางคลี่

อั้วสาคริก
 

เอื้องเก้ากิ่ว

รองเท้านารีช่องอ่างทอง

เอื้องแซะภูกระดึง

สิงโตร่มชมพู

เฟิน หางสิงห์บลู

สิงโตไบคัลเลอร์
 

เอื้องตีนเต่า

ช้องนางคลี่บลู ช้องนางคลี่สีฟ้า

เอื้องโมกพรุ

ม้าวิ่ง ม้าบิน

สะแล่ง

สร้อยทอง
 

เอื้องสายมรกต

รองเท้านารีเมืองกาญจน์

เอื้องผาเวียง

Phal.speciosa

เอื้องตะขาบใหญ่

เอื้องพร้าวเผือก
 

เสือปลา

สิงโตงาม

เอื้องสายเสริฐ มาเลย์

เข็มแสด

เอื้องช้างน้าวเผือก

สิงโตอนันดาเหลือง
 

สิงโตร่มขาว

Phal.venosa

รองเท้านารีอินทนนท์

เฟิน สร้อยนารี (สร้อยนางกรอง)

ไอยเรศ

สิงโตนกเหยี่ยวใหญ่
 

เอื้องปากนกแก้ว

เฟิน ยมโดย

อั้วพวงมณี

เอื้องผึ้งจิ๋ว

Phal.parishii

เอื้องแปรงสีฟัน
 

เอื้องนางรุ้ง

Phal.tetraspis

กาลันเทชมพู

สิงโตร่มใหญ่

สิงโตกลีบหลอด

เอื้องช้อนทอง
 

เอื้องหนวดพราหมณ์

เข็มขาว

สามปอยดง

เอื้องเงินหลวง

เข็มหนู

เอื้องแปรงสีฟันเผือก
 

รองเท้านารีขาวพังงา

เอื้องมัจฉานุ

Phal.sumatrana

เอื้องสายน้ำผึ้งลาว

ตากาฉ่อ

เอื้องสายสี่ดอก
 

หวายแดง

แมงปอทอง

กาลันเทปากแดง

พวงหยก

กุหลาบกระเป๋าเปิด

เอื้องข้าวสาร
 

เอื้องแบนปากตัด

ช้างดำ

เอื้องนางชี

กะเรกะร่อนเขา

หนวดพราหมณ์ดอย

เอื้องช่อม่วง
 

เอื้องสายหลวง

เสือโคร่ง

เอื้องดินใบไผ่

Phal.cornu-cervi var. alba

แววมยุรา

Phal.fuscata
 

เอื้องดอกมะเขือ

สิงโตเครายาว (ลองกีส)

ช้างสารภี

เอื้องเม็ดงา

สิงโตนางรำ

เอื้องชูคาง
 

รองเท้านารีคางกบคอแดง

เอื้องสายน้ำผึ้ง

ช้างพลาย

เอื้องตีนจิ้งจก

สิงโตอาจารย์เต็ม

เอื้องหินแดง
 

ไอยเรศเผือก

เอื้องสายน้ำนม

เอื้องกุหลาบแดง

เอื้องม่อนไข่เหลี่ยม

เอื้องสีตาล

สิงโตปากเป็ด
 

ช้างงาเดียว

สิงโตโพลี

กะเรกะร่อนอินทนนท์ เอื้องกำเบื้อ

สิงโตสุขะกุล

เอื้องเทียน

เฟิน สร้อยนางกรองเหลี่ยม
 

กุหลาบน่าน

สิงโตเขี้ยวกระบี่

เอื้องนิ่ม

พระยาฉัททันต์

กระต่ายหูเดียว

เอื้องม้าลาย
 

phal.lueddemanniana

เอื้องคำผักปราบ

ฟ้ามุ่ย

สวนน้ำตก สวนหิน ตอไม้

เอื้องสายหลวงเผือก

เฟิน ช้องนางคลี่ (แคระ)
 

ลิ้นกระบือ

เฟิน ชายผ้าสีดาปักษ์ใต้ (สายม่าน)

เอื้องสายสุคนธ์

เอื้องจำปาน่าน

เอื้องคำฝอย(อินเดีย)

สิงโตอนันดาแดง
 

สิงโตแซงกุย

กล้วยไม้มือนาง

เอื้องโมกเผือก

เอื้องครั่งแสด

ม่อนไข่

เอื้องมณีไตรรงค์
 

เอื้องช้างน้าว

กลีบมะเฟือง

เสือเหลือง

เอื้องบายศรี

เข็มม่วงเผือก

สิงโตหลอดไฟ
 

สิงโตถิ่นใต้

เฟินแววแมงทับ,สไบแพร

Phal.equestris

เอื้องเทียนน้อย

รองเท้านารีเหลืองปราจีน

ว่านน้ำทอง
 

สิงโตนักกล้าม

เอื้องนิ่มดอกเหลือง

สิงโตนกเหยี่ยวเล็ก

เอื้องดอกมะเขือใต้

พญาไร้ใบ

เขาแกะ
 

สวนน้ำตกแบบธรรมชาติภายในอาคาร

กาลันเทแดง

เฟิน สร้อยนางกรอง

จุหลันเผือก

เอื้องทอง

เอื้องสีลา
 

เอื้องไตรดอกแดง

เอื้องชะนี

รองเท้านารีเหลืองกระบี่

เอื้องเงินแดง

สิงโตดอกคู่

กะเรกะร่อนตุ๊กตาร่อนเร่
 

เอื้องคำปากไก่

ว่านเพชรหึง

สิงโตก้ามปูแดง

เอื้องพร้าว

เอื้องสายหลวงใต้

เอื้องคำกิ่วเวียดนาม
 

รองเท้านารีเหลืองตรัง

รองเท้านารีเหลืองเลย

กุหลาบกระเป๋าปิด

Phal.zebrina

สิงโตพู่ทอง

เอื้องสายม่วง
 

Phal.amboinensis white

กะเรกะร่อนปากเป็ด

เอื้องนางนวล

อั้วนวลจันทร์

สิงโตลินเลย์

เอื้องนมหนู รูหินี
 

เฟิน เขากวางตั้ง

สิงโตนาคราช

เอื้องแซะภู

เอื้องมณีรัตนา

เอื้องสายเสริฐ

เอื้องเทียนขาว
 

Phal.violacea

เอื้องเงิน

เอื้องแววคำพม่า

เอื้องเมี่ยงกิ่งดำ

สิงโตพู่รัศมี

Coelogyne sp.
 

เอื้องเทียนใบแคบ

รองเท้านารีคางกบ

สิงโตมูเซอร์

เอื้องคำปอน

สามปอยขุนตาล

รองเท้านารีเหลืองกาญจน์
 

ว่านหัวครู

ช้างผสมโขลง

กล้วยไม้ดินว่านจูงนาง

ตอติเลเผือก

กะเรกะร่อนด้ามข้าว

สามปอยชมพู
 

ผีเสื้อชมพู

รองเท้านารีดอยตุง

เฟิน ระย้าเกล็ดหอย (เกล็ดปลาช่อน)

เอื้องคำป๊อก

สิงโตก้านหลอด

สิงโตรวงทอง
 

เอื้องผึ้ง

เอื้องสายล่องแล่ง

Phal.violacea var. alba

เอื้องสายวิสูตร

รองเท้านารีขาวชุมพร

นางอั้ว
 

ช้างกระ

เอื้องแซะ

เฟิน หางสิงห์

สิงโตสยาม

นางลม

จุหลัน
 

Bulb.albidostylidium

ช้างเผือก

เข็มม่วง

เอื้องน้อย

เอื้องโมก

สิงโตสยามปากม่วง
 

Bulb.digoelense

สิงโตประหลาด

ไม้เท้าฤๅษี

Phal.amboinensis yellow

รองเท้านารีขาวสตูล

เหลืองจันทบูร
 

Phal.cornu-cervi

เอื้องตาเหิน

ว่านเพชรหึงเผือก