เอื้องหนวดพราหมณ์

Phal.cornu-cervi

จุหลันเผือก

ตอติเลเผือก

สิงโตกลีบหลอด

จุหลัน
 

เอื้องครั่งสายสั้น

เอื้องสีลา

ว่านน้ำทอง

เอื้องสายเสริฐ

กาลันเทแดง

สิงโตงาม
 

เอื้องนมหนู รูหินี

เข็มหนู

เอื้องนางฟ่อน

สิงโตดอกคู่

สิงโตสมอหิน

Phal.sumatrana
 

เอื้องมณีไตรรงค์

สิงโตก้ามปูใหญ่

รองเท้านารีช่องอ่างทอง

เฟิน ชายผ้าสีดาปักษ์ใต้ (สายม่าน)

พญาไร้ใบ

สิงโตนกเหยี่ยวเล็ก
 

เอื้องเก้ากิ่ว

Phal.mannii

เอื้องสายวิสูตร

ฟ้ามุ่ย

สิงโตร่มแดง

สิงโตนาคราช
 

เอื้องเงินหลวง

รองเท้านารีเหลืองปราจีน

เข็มแสด

กุหลาบน่าน

เอื้องคำปอน

เอื้องนางนวล
 

เอื้องคำกิ่ว

ไม้เท้าฤๅษี

สิงโตปากเป็ด

เอื้องคำฝอย(อินเดีย)

ตอติเล

เฟิน ช้องนางคลี่
 

ผีเสื้อชมพู

เข็มม่วง

สิงโตสยามปากม่วง

เสือลาย

สิงโตรวงทอง

เขาแกะ
 

รองเท้านารีเมืองกาญจน์

สิงโตโพลี

Bulb.digoelense

เอื้องม่อนไข่เหลี่ยม

สร้อยทอง

ว่านเพชรหึงเผือก
 

เอื้องโมกเผือก

สิงโตนางรำ

เอื้องคำกิ่วเวียดนาม

เข็มขาว

เอื้องทอง

Phal.parishii
 

สิงโตเครายาว (ลองกีส)

Phal.amboinensis yellow

รองเท้านารีดอยตุง

สิงโตลินเลย์

ไอยเรศ

เอื้องชะนี
 

ช้างแดง

สิงโตพู่ทอง

แววมยุรา

Phal.venosa

เอื้องสายสี่ดอก

สิงโตร่มชมพู
 

พวงหยก

เอื้องดอกมะเขือใต้

เอื้องเทียนส้ม

สิงโตอนันดาแดง

เอื้องสายหลวงใต้

สิงโตฮานีฟ
 

เขี้ยวเสือลาย

รองเท้านารีอินทนนท์

กลีบมะเฟือง

เสือเหลือง

เฟิน หางสิงห์

กุหลาบกระเป๋าเปิด
 

กล้วยไม้ดินว่านจูงนาง

เอื้องคำ

สิงโตสุขะกุล

สิงโตถิ่นใต้

เฟิน ชายผ้าสีดาหูช้าง

เอื้องตีนจิ้งจก
 

รองเท้านารีขาวสตูล

นางอั้ว

เฟิน สร้อยนารี (สร้อยนางกรอง)

phal.lueddemanniana

ว่านหัวครู

ม่อนไข่
 

Phal.fuscata

เอื้องสายน้ำนม

เสือปลา

เอื้องแซะภูกระดึง

เอื้องนางรุ้ง

สิงโตประหลาด
 

เอื้องผาเวียง

เฟิน ช้องนางคลี่ (แคระ)

กะเรกะร่อนด้ามข้าว

ช้างพลาย

เอื้องมณีรัตนา

สามปอยดง
 

รองเท้านารีคางกบคอแดง

เอื้องเทียนขาว

รองเท้านารีขาวชุมพร

เอื้องมัจฉานุ

เสือโคร่ง

กาลันเทปากแดง
 

เอื้องบายศรี

เหลืองจันทบูร

เอื้องข้าวสาร

เอื้องช่อม่วง

เอื้องเทียนใบแคบ

เอื้องตาเหิน
 

เฟิน ยมโดย

เอื้องสายน้ำผึ้งลาว

เอื้องเงินแดง

เอื้องตีนเต่า

เอื้องพร้าว

เอื้องแซะ
 

ช้างกระ

ช้องนางคลี่บลู ช้องนางคลี่สีฟ้า

กุหลาบมาลัยแดง

เฟิน หางสิงห์บลู

เอื้องชูคาง

กาลันเทชมพู
 

รองเท้านารีเหลืองเลย

ช้างสารภี

รองเท้านารีสุขะกุล

สิงโตไบคัลเลอร์

เอื้องแซะภู

นางลม
 

เอื้องเทียนน้อย

พระยาฉัททันต์

สิงโตพู่รัศมี

กล้วยไม้มือนาง

Phal.cornu-cervi var. red

ช้างผสมโขลง
 

เอื้องสายหลวง

เอื้องผึ้ง

ช้างดำ

เอื้องเมี่ยงกิ่งดำ

เฟิน เขากวางตั้ง

เอื้องนางชี
 

เอื้องปากนกแก้ว

เอื้องเม็ดงา

เอื้องตะขาบใหญ่

รองเท้านารีเหลืองตรัง

เอื้องม้าลาย

อั้วนวลจันทร์
 

เอื้องช้างน้าว

เอื้องจำปาน่าน

Phal.speciosa

เอื้องโมก

เอื้องไตรดอกแดง

รองเท้านารีเหลืองกระบี่
 

เอื้องนิ่มดอกเหลือง

สิงโตก้านหลอด

สิงโตสยาม

Phal.violacea

ลิ้นมังกร

สิงโตนกเหยี่ยวใหญ่
 

กะเรกะร่อนตุ๊กตาร่อนเร่

รองเท้านารีคางกบ

เอื้องแววคำพม่า

พูลช้าง

เอื้องคำผักปราบ

เอื้องผึ้งจิ๋ว
 

สิงโตเขี้ยวกระบี่

ช้างเผือก

เอื้องนิ่ม

ไอยเรศเผือก

กุหลาบกระเป๋าปิด

สิงโตร่มขาว
 

กุหลาบอินทจักร

เอื้องกาบดอก

อั้วสาคริก

สิงโตร่มใหญ่

เอื้องคำปากไก่

สิงโตมูเซอร์
 

สิงโตอาจารย์เต็ม

กุหลาบกระบี่

เอื้องน้อย

กะเรกะร่อนอินทนนท์ เอื้องกำเบื้อ

หวายแดง

ไอยเรศแดง
 

เอื้องดอกมะเขือ

รองเท้านารีขาวพังงา

แกรมมะโตป่า

สิงโตอนันดาเหลือง

เอื้องช้อนทอง

สิงโตก้ามปูแดง
 

เอื้องสีตาล

สามปอยชมพู

เข็มม่วงเผือก

เอื้องสายหลวงเผือก

เอื้องกุหลาบแดง

ช้างงาเดียว
 

Phal.zebrina

สะแล่ง

สวนน้ำตก สวนหิน ตอไม้

เฟิน สร้อยนางกรอง

สิงโตแซงกุย

เอื้องเงิน
 

รองเท้านารีเหลืองกาญจน์

ว่านเพชรหึง

เอื้องสายสุคนธ์

เฟิน ระย้าเกล็ดหอย (เกล็ดปลาช่อน)

สิงโตหลอดไฟ

เฟินแววแมงทับ,สไบแพร
 

สวนน้ำตกแบบธรรมชาติภายในอาคาร

เอื้องโมกพรุ

Coelogyne sp.

กระต่ายหูเดียว

ลิ้นกระบือ

Phal.violacea var. alba
 

Phal.cornu-cervi var. alba

เฟิน สร้อยนางกรองเหลี่ยม

เอื้องสายม่วง

เอื้องเทียน

สามปอยขุนตาล

กะเรกะร่อนเขา
 

เอื้องดินใบไผ่

Phal.tetraspis

อั้วพวงมณี

กะเรกะร่อนปากเป็ด

เอื้องหินแดง

สิงโตนักกล้าม
 

Phal.equestris

เอื้องแบนปากตัด

เอื้องพร้าวเผือก

เอื้องสายน้ำผึ้ง

หนวดพราหมณ์ดอย

หวายแบน
 

เอื้องแปรงสีฟันเผือก

เอื้องแปรงสีฟัน

เอื้องช้างน้าวเผือก

ม้าวิ่ง ม้าบิน

แมงปอทอง

เอื้องสายล่องแล่ง
 

เอื้องสายเสริฐ มาเลย์

เอื้องครั่งแสด

Bulb.albidostylidium

เอื้องแผงใบใหญ่

เอื้องสายมรกต

สิงโตพัดโบก
 

เอื้องคำป๊อก

ตากาฉ่อ

Phal.amboinensis white