เอื้องผึ้ง

เอื้องนางรุ้ง

สิงโตพู่รัศมี

สิงโตร่มใหญ่

กาลันเทปากแดง

สิงโตก้ามปูแดง
 

Phal.zebrina

เอื้องนางนวล

Phal.amboinensis yellow

ว่านหัวครู

เอื้องมณีรัตนา

เฟิน ยมโดย
 

เอื้องเมี่ยงกิ่งดำ

รองเท้านารีเหลืองตรัง

เฟินแววแมงทับ,สไบแพร

ว่านเพชรหึง

ตอติเล

ว่านน้ำทอง
 

เอื้องหนวดพราหมณ์

เอื้องคำป๊อก

เข็มขาว

แววมยุรา

รองเท้านารีเหลืองกระบี่

กลีบมะเฟือง
 

เอื้องบายศรี

สิงโตเขี้ยวกระบี่

เอื้องโมก

เอื้องช่อม่วง

เอื้องสายเสริฐ

กะเรกะร่อนอินทนนท์ เอื้องกำเบื้อ
 

ช้างผสมโขลง

เอื้องม้าลาย

Phal.amboinensis white

สิงโตปากเป็ด

เสือโคร่ง

รองเท้านารีเมืองกาญจน์
 

เอื้องโมกเผือก

เอื้องสายมรกต

สิงโตนาคราช

กุหลาบอินทจักร

เอื้องช้างน้าวเผือก

เอื้องคำกิ่วเวียดนาม
 

เอื้องสีลา

สิงโตสยาม

สิงโตร่มชมพู

Phal.cornu-cervi var. red

อั้วสาคริก

Coelogyne sp.
 

ช้างเผือก

สวนน้ำตกแบบธรรมชาติภายในอาคาร

เอื้องแปรงสีฟัน

จุหลัน

เอื้องแซะ

ฟ้ามุ่ย
 

สร้อยทอง

Phal.tetraspis

เอื้องคำผักปราบ

Phal.cornu-cervi

หวายแดง

รองเท้านารีขาวพังงา
 

Bulb.albidostylidium

ช้างแดง

นางอั้ว

เอื้องคำฝอย(อินเดีย)

ช้างดำ

เอื้องชะนี
 

ช้างงาเดียว

สิงโตร่มแดง

เสือปลา

เอื้องนิ่มดอกเหลือง

เอื้องกาบดอก

เสือลาย
 

สิงโตโพลี

รองเท้านารีคางกบ

เขี้ยวเสือลาย

Phal.fuscata

เอื้องมัจฉานุ

ม่อนไข่
 

สิงโตร่มขาว

เอื้องดอกมะเขือใต้

เอื้องโมกพรุ

phal.lueddemanniana

กุหลาบน่าน

เอื้องผึ้งจิ๋ว
 

เอื้องเงินหลวง

สิงโตสยามปากม่วง

แกรมมะโตป่า

สิงโตถิ่นใต้

สิงโตเครายาว (ลองกีส)

กุหลาบกระเป๋าเปิด
 

สิงโตอนันดาแดง

กุหลาบกระบี่

เฟิน สร้อยนารี (สร้อยนางกรอง)

เอื้องคำกิ่ว

เอื้องเทียนน้อย

เอื้องแผงใบใหญ่
 

เอื้องสายน้ำนม

รองเท้านารีขาวชุมพร

เอื้องแววคำพม่า

กระต่ายหูเดียว

เฟิน สร้อยนางกรองเหลี่ยม

รองเท้านารีอินทนนท์
 

เอื้องเทียน

ช้องนางคลี่บลู ช้องนางคลี่สีฟ้า

แมงปอทอง

เอื้องแบนปากตัด

กาลันเทแดง

ลิ้นกระบือ
 

เอื้องแปรงสีฟันเผือก

เอื้องพร้าวเผือก

เอื้องพร้าว

สามปอยดง

เอื้องนิ่ม

Phal.violacea var. alba
 

เอื้องสายม่วง

เอื้องตีนจิ้งจก

เข็มแสด

นางลม

เอื้องสายสี่ดอก

สิงโตประหลาด
 

รองเท้านารีเหลืองกาญจน์

เอื้องสายล่องแล่ง

ผีเสื้อชมพู

สิงโตฮานีฟ

เอื้องช้างน้าว

สิงโตหลอดไฟ
 

สิงโตมูเซอร์

เอื้องสายหลวงใต้

Bulb.digoelense

เอื้องสีตาล

กาลันเทชมพู

Phal.violacea
 

หวายแบน

สะแล่ง

เอื้องดอกมะเขือ

เอื้องสายน้ำผึ้งลาว

สิงโตสมอหิน

ตากาฉ่อ
 

เอื้องสายหลวง

Phal.speciosa

ไอยเรศแดง

เอื้องม่อนไข่เหลี่ยม

เฟิน ระย้าเกล็ดหอย (เกล็ดปลาช่อน)

เอื้องจำปาน่าน
 

เอื้องนางฟ่อน

เข็มม่วง

เอื้องดินใบไผ่

เข็มหนู

พระยาฉัททันต์

สามปอยชมพู
 

ไม้เท้าฤๅษี

สิงโตรวงทอง

เอื้องไตรดอกแดง

สิงโตพู่ทอง

เอื้องเงินแดง

ไอยเรศเผือก
 

เอื้องกุหลาบแดง

กะเรกะร่อนเขา

เอื้องคำปากไก่

Phal.cornu-cervi var. alba

รองเท้านารีคางกบคอแดง

สิงโตงาม
 

เอื้องปากนกแก้ว

สิงโตดอกคู่

เอื้องข้าวสาร

เอื้องช้อนทอง

ว่านเพชรหึงเผือก

อั้วนวลจันทร์
 

กล้วยไม้มือนาง

ช้างพลาย

หนวดพราหมณ์ดอย

เอื้องเงิน

ช้างกระ

เข็มม่วงเผือก
 

ลิ้นมังกร

เอื้องครั่งแสด

เอื้องนางชี

เฟิน เขากวางตั้ง

สามปอยขุนตาล

กะเรกะร่อนด้ามข้าว
 

Phal.equestris

เอื้องเทียนใบแคบ

Phal.mannii

รองเท้านารีเหลืองเลย

สิงโตลินเลย์

เอื้องสายเสริฐ มาเลย์
 

พญาไร้ใบ

พวงหยก

เฟิน ชายผ้าสีดาหูช้าง

เอื้องตะขาบใหญ่

Phal.sumatrana

สิงโตนกเหยี่ยวเล็ก
 

สิงโตอาจารย์เต็ม

สิงโตนกเหยี่ยวใหญ่

สิงโตไบคัลเลอร์

เอื้องสายหลวงเผือก

เอื้องคำ

เฟิน หางสิงห์บลู
 

เอื้องสายวิสูตร

เอื้องสายสุคนธ์

ช้างสารภี

พูลช้าง

กล้วยไม้ดินว่านจูงนาง

เอื้องคำปอน
 

เอื้องผาเวียง

กุหลาบกระเป๋าปิด

เอื้องเทียนส้ม

สิงโตก้ามปูใหญ่

เฟิน ช้องนางคลี่

สิงโตนักกล้าม
 

Phal.venosa

เอื้องแซะภู

สิงโตสุขะกุล

สิงโตนางรำ

ม้าวิ่ง ม้าบิน

รองเท้านารีดอยตุง
 

รองเท้านารีขาวสตูล

รองเท้านารีสุขะกุล

ตอติเลเผือก

เฟิน สร้อยนางกรอง

เอื้องเก้ากิ่ว

กุหลาบมาลัยแดง
 

เสือเหลือง

เฟิน หางสิงห์

เอื้องตาเหิน

เอื้องแซะภูกระดึง

กะเรกะร่อนปากเป็ด

เอื้องทอง
 

รองเท้านารีช่องอ่างทอง

เอื้องครั่งสายสั้น

สิงโตก้านหลอด

เหลืองจันทบูร

จุหลันเผือก

เอื้องชูคาง
 

สิงโตแซงกุย

เอื้องน้อย

รองเท้านารีเหลืองปราจีน

เฟิน ช้องนางคลี่ (แคระ)

เอื้องเทียนขาว

Phal.parishii
 

เฟิน ชายผ้าสีดาปักษ์ใต้ (สายม่าน)

เขาแกะ

เอื้องเม็ดงา

เอื้องมณีไตรรงค์

กะเรกะร่อนตุ๊กตาร่อนเร่

ไอยเรศ
 

สวนน้ำตก สวนหิน ตอไม้

สิงโตอนันดาเหลือง

เอื้องสายน้ำผึ้ง

เอื้องตีนเต่า

เอื้องนมหนู รูหินี

สิงโตกลีบหลอด
 

เอื้องหินแดง

สิงโตพัดโบก

อั้วพวงมณี