รองเท้านารีคางกบคอแดง

สิงโตรวงทอง

สิงโตก้ามปูแดง

เข็มขาว

สิงโตดอกคู่

เอื้องสายน้ำนม
 

เอื้องพร้าวเผือก

เอื้องนมหนู รูหินี

จุหลัน

กาลันเทชมพู

เอื้องแปรงสีฟัน

ฟ้ามุ่ย
 

กาลันเทแดง

ช้างพลาย

กุหลาบน่าน

เอื้องสายวิสูตร

เอื้องช้างน้าว

เอื้องแซะภู
 

เอื้องสายเสริฐ

เอื้องเทียนน้อย

เอื้องโมกเผือก

กาลันเทปากแดง

เอื้องชะนี

เอื้องมณีรัตนา
 

หวายแดง

เอื้องปากนกแก้ว

เอื้องตีนจิ้งจก

เอื้องกุหลาบแดง

สิงโตนางรำ

เอื้องโมกพรุ
 

เสือปลา

เอื้องสายน้ำผึ้ง

เอื้องจำปาน่าน

เสือลาย

ช้างงาเดียว

กะเรกะร่อนปากเป็ด
 

เฟิน สร้อยนารี (สร้อยนางกรอง)

สิงโตลินเลย์

Phal.tetraspis

ไอยเรศเผือก

เฟิน ช้องนางคลี่

สิงโตสมอหิน
 

เอื้องคำกิ่ว

ตอติเล

เอื้องครั่งแสด

เอื้องนางฟ่อน

Phal.equestris

สิงโตพัดโบก
 

Phal.amboinensis yellow

สิงโตร่มชมพู

สิงโตแซงกุย

ช้างกระ

เข็มม่วง

เอื้องดอกมะเขือใต้
 

ตากาฉ่อ

Bulb.albidostylidium

เขี้ยวเสือลาย

รองเท้านารีเหลืองปราจีน

อั้วสาคริก

รองเท้านารีเหลืองตรัง
 

หนวดพราหมณ์ดอย

ลิ้นกระบือ

Phal.speciosa

นางอั้ว

เอื้องแซะ

เฟิน สร้อยนางกรอง
 

ไม้เท้าฤๅษี

เข็มหนู

สิงโตอาจารย์เต็ม

กะเรกะร่อนอินทนนท์ เอื้องกำเบื้อ

แววมยุรา

ช้างแดง
 

เหลืองจันทบูร

กลีบมะเฟือง

เอื้องดินใบไผ่

เอื้องคำฝอย(อินเดีย)

สิงโตร่มแดง

สิงโตมูเซอร์
 

กล้วยไม้ดินว่านจูงนาง

เอื้องสายม่วง

เอื้องคำกิ่วเวียดนาม

กุหลาบอินทจักร

เอื้องสายหลวงใต้

เอื้องบายศรี
 

เอื้องนางนวล

พูลช้าง

เฟิน ระย้าเกล็ดหอย (เกล็ดปลาช่อน)

กุหลาบกระเป๋าเปิด

เอื้องตะขาบใหญ่

เอื้องม้าลาย
 

Phal.venosa

ว่านน้ำทอง

เอื้องเทียนใบแคบ

เอื้องเงินหลวง

เอื้องคำปอน

สิงโตเครายาว (ลองกีส)
 

กะเรกะร่อนเขา

เอื้องสายน้ำผึ้งลาว

สิงโตไบคัลเลอร์

เอื้องเงิน

Phal.cornu-cervi var. red

สามปอยดง
 

สะแล่ง

สร้อยทอง

เอื้องสายหลวง

พวงหยก

ไอยเรศ

เอื้องนางรุ้ง
 

สิงโตร่มใหญ่

รองเท้านารีคางกบ

เอื้องสายเสริฐ มาเลย์

สิงโตสุขะกุล

สิงโตอนันดาแดง

สิงโตนาคราช
 

เอื้องสีลา

เอื้องมณีไตรรงค์

เอื้องคำป๊อก

เฟิน เขากวางตั้ง

สิงโตอนันดาเหลือง

กล้วยไม้มือนาง
 

สิงโตงาม

เอื้องแผงใบใหญ่

เอื้องเมี่ยงกิ่งดำ

เฟิน สร้อยนางกรองเหลี่ยม

สิงโตหลอดไฟ

เอื้องนิ่ม
 

รองเท้านารีเหลืองเลย

เอื้องสายสุคนธ์

เอื้องนางชี

รองเท้านารีเหลืองกระบี่

สิงโตก้ามปูใหญ่

เอื้องหนวดพราหมณ์
 

แกรมมะโตป่า

เฟิน หางสิงห์

ช้างเผือก

กุหลาบกระเป๋าปิด

สิงโตถิ่นใต้

รองเท้านารีขาวสตูล
 

รองเท้านารีช่องอ่างทอง

Coelogyne sp.

เอื้องเทียน

สวนน้ำตกแบบธรรมชาติภายในอาคาร

สิงโตพู่ทอง

เอื้องช้อนทอง
 

เฟิน ช้องนางคลี่ (แคระ)

เอื้องทอง

เอื้องเม็ดงา

เอื้องม่อนไข่เหลี่ยม

เอื้องช้างน้าวเผือก

เอื้องสายล่องแล่ง
 

สิงโตโพลี

เอื้องข้าวสาร

รองเท้านารีขาวพังงา

ช้างสารภี

รองเท้านารีเหลืองกาญจน์

เฟินแววแมงทับ,สไบแพร
 

Phal.violacea var. alba

หวายแบน

สิงโตนกเหยี่ยวใหญ่

เอื้องมัจฉานุ

เอื้องสีตาล

Phal.violacea
 

ช้างดำ

กะเรกะร่อนตุ๊กตาร่อนเร่

Phal.fuscata

เฟิน ชายผ้าสีดาปักษ์ใต้ (สายม่าน)

ว่านเพชรหึง

ว่านหัวครู
 

นางลม

ไอยเรศแดง

เฟิน หางสิงห์บลู

ช้องนางคลี่บลู ช้องนางคลี่สีฟ้า

เอื้องแซะภูกระดึง

เอื้องน้อย
 

เอื้องเก้ากิ่ว

Phal.cornu-cervi var. alba

Phal.cornu-cervi

เอื้องสายหลวงเผือก

เอื้องแววคำพม่า

สิงโตสยาม
 

เอื้องไตรดอกแดง

เอื้องเทียนขาว

สิงโตปากเป็ด

สิงโตพู่รัศมี

จุหลันเผือก

พระยาฉัททันต์
 

เอื้องผึ้งจิ๋ว

รองเท้านารีเมืองกาญจน์

สิงโตประหลาด

สิงโตนักกล้าม

รองเท้านารีสุขะกุล

สิงโตก้านหลอด
 

เข็มแสด

เอื้องคำปากไก่

phal.lueddemanniana

เฟิน ยมโดย

รองเท้านารีอินทนนท์

กุหลาบกระบี่
 

ว่านเพชรหึงเผือก

แมงปอทอง

กะเรกะร่อนด้ามข้าว

เอื้องคำผักปราบ

อั้วนวลจันทร์

เอื้องตาเหิน
 

เอื้องแปรงสีฟันเผือก

สิงโตฮานีฟ

สามปอยชมพู

สิงโตกลีบหลอด

เสือเหลือง

สิงโตสยามปากม่วง
 

เอื้องกาบดอก

Phal.mannii

Phal.sumatrana

สิงโตร่มขาว

ม่อนไข่

เอื้องผาเวียง
 

รองเท้านารีดอยตุง

เอื้องนิ่มดอกเหลือง

เสือโคร่ง

Phal.amboinensis white

กุหลาบมาลัยแดง

เอื้องคำ
 

ลิ้นมังกร

เอื้องผึ้ง

สวนน้ำตก สวนหิน ตอไม้

เอื้องสายสี่ดอก

ผีเสื้อชมพู

เข็มม่วงเผือก
 

เอื้องช่อม่วง

สิงโตเขี้ยวกระบี่

ม้าวิ่ง ม้าบิน

เขาแกะ

Bulb.digoelense

เอื้องครั่งสายสั้น
 

เฟิน ชายผ้าสีดาหูช้าง

สิงโตนกเหยี่ยวเล็ก

สามปอยขุนตาล

เอื้องแบนปากตัด

Phal.zebrina

เอื้องโมก
 

เอื้องเทียนส้ม

รองเท้านารีขาวชุมพร

ตอติเลเผือก

เอื้องสายมรกต

เอื้องดอกมะเขือ

เอื้องพร้าว
 

เอื้องเงินแดง

กระต่ายหูเดียว

เอื้องหินแดง

เอื้องชูคาง

พญาไร้ใบ

เอื้องตีนเต่า
 

Phal.parishii

อั้วพวงมณี

ช้างผสมโขลง